Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”

W Senacie 18 czerwca 2019 r. wręczono nagrody laureatom 17. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich.
Uroczystość poprzedziła konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”, przygotowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu. Jak mówił marszałek Stanisław Karczewski, polska wieś to obszar nie zawsze dostrzegany przez polityków, mimo jej roli w życiu społecznym naszego kraju. Zdaniem marszałka Senatu chociaż polska wieś się rozwija, modernizuje, jest coraz lepiej zorganizowana to nadal ma ogromny potencjał do wykorzystania. „Największym zasobem polskiej wsi są ludzie, widzę wielką pasję, z jaką – również młodzi – angażują się w życie społeczne i obywatelskie swojej wsi, gminy czy miasta” – podkreślił. Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego udział mieszkańców wsi w wyborach do Parlamentu Europejskiego pokazał, że interesują się tym, co dzieje się wokół nich.

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK


W drugiej części konferencji odbyła się gala konkursu „Sołtys Roku 2018”. Podczas uroczystości doradca prezydenta prof. Cezary Kochalski odczytał list, który do laureatów skierował prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił prezydent, instytucja sołtysa od wieków jest mocno umocowana w polskiej tradycji. Rolą sołtysa jest przede wszystkim przewodzenie lokalnej społeczności i inicjowanie jej aktywności. „Polska wieś zmienia się przede wszystkim dzięki ludziom takim jak Państwo” – napisał prezydent Andrzej Duda. Redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej” Joanna Iwanicka podziękowała sołtysom za ich aktywność na rzecz mieszkańcami swoich sołectw.

Tytuł Sołtysa Roku 2018 zdobyli: Wiesław Czaja ze Sławska w woj. wielkopolskim, Elżbieta Filipek z Uciechowa w woj. dolnośląskim, Barbara Herok z Malnii w woj. opolskim, Wojciech Jóźwik z Trzeszkowa w woj. świętokrzyskim, Ewa Molenda-Stroińska z Zalesia Górnego w woj. mazowieckim, Krystyna Pałkowska z Cikowic w woj. małopolskim, Joanna Ułasiuk z Wielkiego Lubienia w woj. kujawsko-pomorskim. Za najdłuższe w obecnej edycji konkursu pełnienie funkcji sołtysa nagrodzono Bogumiła Kaszubę z Krągoli w woj. wielkopolski

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”
Fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *