Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast

27 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości” dotycząca wsparcia rozwoju miast średnich. Dedykowane z funduszy UE w ramach krajowych programów operacyjnych wsparcie dla tych obszarów wyniesie 2,5 mld zł.
Podczas konferencji były poruszane zagadnienia dostępnych źródeł finansowania inwestycji publicznych w średnich miastach oraz tworzenia w średnich miastach warunków do przyciągania inwestycji prywatnych. Prelegenci rozmawiali m.in. o naborach dedykowanych w ramach Krajowych Programów Operacyjnych oraz działaniach podejmowanych wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju na rzecz samorządów mniejszych miast.
W trakcie wydarzenia była dostępna Strefa Konsultacji, w której szczegółowych informacji odnośnie wykorzystania dostępnych instrumentów udzielali przedstawiciele Funduszu Inwestycji Samorządowych, BGK Nieruchomości, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Ministerstwo Rozwoju przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Pakiet działań dla miast średnich. Jego główne elementy to przede wszystkim dedykowane wsparcie z funduszy europejskich w ramach programów krajowych oraz pilotaż konsultacji przed inwestycyjnych ze specjalistami Polskiego Funduszu Rozwoju, co ma na celu identyfikację optymalnych źródeł finansowania.
– Dedykowana pomoc dla średnich miast nie oznacza, że rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pomija ośrodki mniejsze. Wręcz przeciwnie – identyfikuje ona problemy miast małych i obszarów wiejskich i proponuje instrumenty wspierające ich rozwój oraz przeciwdziałające marginalizacji. SOR jest strategią zrównoważonego rozwoju, równomiernie obejmującego obszar całego kraju. Pakiet dla miast średnich jest jednym z jej elementów – podkreślił wiceszef resortu rozwoju Adam Hamryszczak.
Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane w analizie Polskiej Akademii Nauk sporządzanej na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych
programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020.
Celem wprowadzenia Pakietu jest zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne zasoby poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Adam Hamryszczak,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Jadwiga Emilewicz
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Paweł Borys,
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

INWESTYCJE SAMORZĄDOWE W ŚREDNICH MIASTACH – GDZIE SZUKAĆ PIENIĘDZY?
• Dedykowane wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Jarosław Orliński, Dyrektor
Departamentu Programów Infrastrukturalnych
• Fundusz Inwestycji Samorządowych – Joanna Budzińska-Lobnig, Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych,
Polski Fundusz Rozwoju
• Partnerstwo Publiczno-Prywatne – Paweł Szaciłło, Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
oraz Aneta Pomianowska-Molak, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płock
• Mieszkanie + – Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes BGK Nieruchomości
• Samorząd jako inwestor – problemy i wyzwania – Janusz Hamryszczak, Zastępca Prezydenta Przemyśla

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

CZEGO OCZEKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY OD SAMORZĄDÓW
• Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Cezary Kaźmierczak,
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

INWESTYCJE PRYWATNE W ŚREDNICH MIASTACH – WSPÓLNY CEL, WSPÓLNE DZIAŁANIE
• Co mogą zaoferować miasta średnie inwestorom? – Paweł Osiewała, Prezydent Sieradza
• Inwestycje w średnich miastach – perspektywa przedsiębiorców – Tomasz Turczynowicz, Prezes Zarządu STAR ITS
• Fundusze Europejskie dla inwestorów w średnich miastach – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
Program Operacyjny Polska Wschodnia – Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji
w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• Średni wielkością, wielcy jakością: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dla średnich miast
– Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

PAKIET DLA MIAST ŚREDNICH – DALSZE KROKI. PODSUMOWANIE KONFERENCJI
• Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Adam Hamryszczak,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

Wywiady:

Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Adam Hamryszczak,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Konferencja „Nowe podejście – nowe możliwości”nt. pakietu dla średnich miast
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *