Konferencja z okazji Światowego Dnia Przeciw Karze Śmierci pod hasłem „Kara śmierci to nie jest sprawiedliwość”

Konferencja z okazji Światowego Dnia Przeciw Karze Śmierci pod hasłem „Kara śmierci to nie jest sprawiedliwość”

W konferencji która odbyła się w Biurze RPO 9 października wzięli udział:
 dr Hanna Machińska – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
 prof. Tadeusz Tomaszewski – Kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego
 sędzia Lech Paprzycki – Akademia im. Leona Koźmińskiego, b. Prezes Izby Karnej SN
 Draginja Nadażdin –Dyrektorka Amnesty International Polska
 prof. Zbigniew Lasocik – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
 Pavel Chacuk –Zastępca Dyrektora Departamentu Praw Człowieka OSCE/ODIHR
 Danuta Przywara– Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Konferencja z okazji Światowego Dnia Przeciw Karze Śmierci pod hasłem „Kara śmierci to nie jest sprawiedliwość”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencję prowadziła Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja z okazji Światowego Dnia Przeciw Karze Śmierci pod hasłem „Kara śmierci to nie jest sprawiedliwość”
Fot. ŚWIECZAK


Konferencja z okazji Światowego Dnia Przeciw Karze Śmierci pod hasłem „Kara śmierci to nie jest sprawiedliwość”
Fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *