Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”

Ministerstwo Rozwoju w ramach poddziałania 3.3.2 PO IR realizuje projekt pn. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”. Projekt zakłada realizację programów promocji, które mają przyczynić się do poprawy wizerunku polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.

Uwzględniając całą pozyskaną wiedzę nt. priorytetowych branż polskiej gospodarki, Ministerstwo Rozwoju stworzyło macierz, na podstawie której wyłoniło 12 branż, które zostaną objęte wsparciem w ramach programów promocji, są to:

Sprzęt medyczny
Maszyny i urządzenia
Kosmetyki
IT/ICT
Biotechnologia i farmaceutyka
Moda polska
Budowa i wykańczanie budowli
Jachty i łodzie
Meble
Polskie specjalności żywnościowe
Sektor usług prozdrowotnych
Części samochodowe i lotnicze
Dla każdej z wybranych 12 branż opracowywany jest trzyletni program promocji obejmujący katalog różnorodnych działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców oraz działań promujących istotę branży.

Ministerstwo Rozwoju wybrało 5 rynków perspektywicznych, na terenie których przez najbliżej 3 lata realizowane będą programy promocji.
Do wybranych rynków należą:
Algieria
Indie
Iran
Meksyk
Wietnam

Prezentacja projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Poddziałanie 3.3.2 POIR.
Jakub Bednarek, Dyrektor Departamentu Polityki Eksportowej w Ministerstwie Rozwoju

Jakub Bednarek, Dyrektor Departamentu Polityki Eksportowej w Ministerstwie Rozwoju Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Jakub Bednarek,
Dyrektor Departamentu Polityki Eksportowej w Ministerstwie Rozwoju
Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Prezentacja projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Poddziałanie 3.3.2 POIR.
Ewa Swędrowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Eksportowej w Ministerstwie Rozwoju.

Ewa Swędrowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Eksportowej w Ministerstwie Rozwoju Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Ewa Swędrowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Eksportowej w Ministerstwie Rozwoju
Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

dr Piotr Kryjom, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

dr Piotr Kryjom,
Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw
Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Tomasz Pisula Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Tomasz Pisula
Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Prezentacja nt. polskich biur handlowych
Tomasz Pisula – Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

W 2017 r. Polska weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie. W związku z powyższym przygotowany został projekt programu promocji gospodarczej skierowanego do przedsiębiorców. W ramach programu został opracowany wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące ofertę polskich firm.

Przedmiotem promocji prowadzonej podczas realizacji programu gospodarczego będą polskie produkty i usługi z następujących branż:

odnawialnych źródeł energii, w tym, w szczególności energetyki wiatrowej, technologii związanych z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
energetyki tradycyjnej,
górnictwa czystych technologii węglowych,
wychwytywania, składowania i utylizacji CO2,
budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu wraz z wykazem działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców będą dostępne na stronie internetowej MR, PARP oraz stronie dedykowanej Wystawie EXPO, tj.: www.expo.gov.pl. Na podobnej zasadzie możliwy będzie udział przedsiębiorców w targach maszynowych Hannover Messe w kwietniu 2017 r.

Udział przedsiębiorców w ww. programach promocji oraz dużych przedsięwzięciach promocyjnych sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Michał Polański,
Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej
Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej

Wręczenie nagród w ramach konkursu „Europejskie nagrody przedsiębiorczości”

Konkurs „Europejskie nagrody przedsiębiorczości” adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, które samodzielnie lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, z przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi a także instytucjami edukacyjnymi, podejmują inicjatywy promujące przedsiębiorczość.

Nagrodę otrzymuje:
– powiat puławski, za projekt „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”. Zgłoszony w kategorii Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze.
Leszek Gorgol, członek Zarządu Powiatu Puławskiego
Małgorzata Lachtara, Kierownik projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny”
Beata Antoniak, członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Platforma Praca, zgłoszony przez Gminę Piłę w kategorii Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne
– Prezydent Piły Piotr Głowski

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Wyróżnienie:
– powiat bielski w kategorii rozwój środowiska biznesowego, za przekształcenie obszarów zdegradowanych w nowoczesny ośrodek przemysłu innowacji
Starosta powiatu bielskiego
Burmistrz Czechowice-Dziedzice Marian BŁACHUT

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

– Fundusz Badań i Wdrożeń, zgłoszony przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w kategorii Rozwój środowiska biznesowego,

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

– Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, zgłoszony przez Urząd Miasta Lublina w kategorii Rozwój środowiska biznesowego,

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

– Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zgłoszony przez Urząd Miasta Gdyni w kategorii Rozwój środowiska biznesowego. Nagrodę odebrała wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka – Spychała.

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka - Spychała Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka – Spychała
Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Leszek Gorgol,
członek Zarządu Powiatu Puławskiego
Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Mariusz Gzyl, Polskie Radio 24 Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” fot. ŚWIECZAK

Mariusz Gzyl,
Polskie Radio 24
Konferencja otwierająca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”
fot. ŚWIECZAK

Wywiad z Mariuszem Gzyl, Polskie Radio 24

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *