Konferencja prasowa pt. „Zwiększenie potencjału krajowych produktów i marek – szybka, prosta i tania rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce”

Konferencja prasowa pt. „Zwiększenie potencjału krajowych produktów i marek – szybka, prosta i tania rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce” odbyła się w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2016 r.

Spotkanie poświęcone było głównie zagadnieniom związanym z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej oraz aktów wykonawczych, które wprowadzają nowe standardy w procedurze rozpatrywania zgłoszeń, polegające przede wszystkim na zastąpieniu systemu badawczego postępowaniem rejestrowym. Zmiany te oznaczają dla przedsiębiorców znacznie korzystniejsze warunki uzyskiwania praw wyłącznych, które będą mogły być udzielane szybciej niż dotychczas przy równoczesnym zmniejszeniu poziomu kosztów ponoszonych przez zgłaszających.

Konferencja prasowa pt. „Zwiększenie potencjału krajowych produktów i marek - szybka, prosta i tania rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce” fot. ŚWIECZAK

Konferencja prasowa pt. „Zwiększenie potencjału krajowych produktów i marek – szybka, prosta i tania rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

W konferencji prasowej udział wzięli:

– Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP,
– Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych, Urząd Patentowy RP
– Otylia Trzaskalska-Stroińska Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Rozwoju
– przedstawiciele środowisk biznesowych żywotnie zainteresowanych rozwojem ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych stanowiących coraz bardziej istotny składnik majątku przedsiębiorstw pozwalający na skuteczną budowę pozycji konkurencyjnej.

Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP Konferencja prasowa pt. „Zwiększenie potencjału krajowych produktów i marek - szybka, prosta i tania rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce” fot. ŚWIECZAK

Alicja Adamczak,
prezes Urzędu Patentowego RP
Konferencja prasowa pt. „Zwiększenie potencjału krajowych produktów i marek – szybka, prosta i tania rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce”
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *