Konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”

Konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki” odbyła się dnia 6 marca 2017 r., w Sejmie RP, w Sali Kolumnowej.

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska

Organizatorzy konferencji:
• Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
Partnerzy:
• Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP – Sekcja Nauka – Innowacje
• Polska Geotermalna Asocjacja im. Prof. J. Sokołowskiego
• Konsorcjum Naukowo-Przemysłowo-Wdrożeniowe „Polska Geotermia”

Konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”
fot. ŚWIECZAK

Otwarcie i powitanie uczestników konferencji, poseł Ireneusz Zyska, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

poseł Ireneusz Zyska,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii
Konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”
fot. ŚWIECZAK

prof. Jan Szyszko,
Minister Środowiska
Konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”
fot. ŚWIECZAK

Wystąpienie inauguracyjne, prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska

„Lokalna energetyka geotermalna jako podstawowy składnik OZE w procesie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej Polski”, płk prof. Mieczysław Struś, Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Politechnika Wrocławska

płk prof. Mieczysław Struś,
Konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”
fot. ŚWIECZAK

„Geotermia w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP

„Innowacyjne polskie technologie produkcji ciepła i energii elektrycznej z zasobów geotermicznych w aspekcie ustaleń Światowej Konferencji Klimatycznej Paryż 2015”, prof. Jacek Zimny, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Konsorcjum „Polska Geotermia”, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

„Finansowanie innowacyjnych projektów geotermalnych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”,dr inż Piotr Pryciński Z-ca Dyrektora Działu Zarządzania Programami. Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP

„Finansowanie projektów geotermalnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Artur Michalski Wiceprezes Zarządu  NFOŚiGW, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP

„Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania zastosowania energii geotermalnej na przykładzie Torunia i innych projektów geotermalnych”, dr inż. Piotr Długosz, Prezes Pro Invest Solutions, Przewodniczący RN Geotermia Podhalańska, Członek RN Geotermia Toruń, Ekspert Banku Światowego, ekspert United Nations Development Programme

„Geotermia w debacie parlamentarnej na przestrzeni ostatnich 27 lat”, poseł Gabriela Masłowska

Geotermia Podhalańska, Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu

Geotermia Toruń, O. Jan Król – Prezes Zarządu

Geotermia Pyrzyce, Bogusław Zieliński – Pełnomocnik Zarządu

Geotermia Mazowiecka, Marek Balcer – Prezes Zarządu (Marcin Słowek – prelegent)

Geotermia Uniejów, Jacek Kurpik – Prezes Zarządu

Geotermia Nowy Tomyśl, Wojciech Kowalski – Prezes Zarządu

prof.Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju

Moderator: Marcin Roszkowski; Paneliści: prof. Jan Szyszko, prof. Maciej Chorowski, dr inż. Kazimierz Kujda, Jerzy Kwieciński, prof. Mariusz Orion Jędrysek, płk prof. Mieczysław Struś, prof. Jacek Zimny, dr Piotr Długosz

Artur Michalski Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW

poseł Ireneusz Zyska, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

2 replies on “Konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki””

  1. przemek_mierzejewski on

    Dzień dobry, chciałem zapytać czy są dostępne pokazy prelegentów z konferencji „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *