Kongres Prawników Polskich

Kongres Prawników Polskich rozpoczął się w sobotę o godz. 10. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Wzięło w nim udział ponad 1500 osób reprezentujących wszystkie zawody prawnicze.

Organizatorami wydarzenia byli: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka.

W spotkaniu wzięło udział 1,4 tysiące sędziów, adwokatów i radców prawnych z całej Polski. Do Katowic przyjechali między innymi pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i były prezes SN Adam Strzembosz, a także prezes Trybunału Sprawiedliwości UE Koen Lenaerts.

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich powstał jako platforma do dialogu na temat reformy, która powinna usprawni ć wymiar sprawiedliwości, a także jako odpowiedź na zmiany, jakie rząd RP w ekspresowym tempie i bez odpowiednich konsultacji chce wprowadzić w wymiarze sprawiedliwości. Takie postulaty znalazły si ę w uchwale zamykającej sobotni Kongres. – Sądownictwo XXI wieku powinno by ć przyjazne obywatelowi – proste i dostępne – czytamy w uchwale. Uczestnicy zwrócili również uwag ę , ż e celem reform powinno by ć zwiększenie
efektywności oraz szybkości postępowań sądowych, a tak ż e dbałość o normy konstytucyjne prawa wspólnotowe obywateli.

W tym celu powołana zostanie Społeczna Komisja Kodyfikacyjna:
– Pierwszym jej zadaniem powinno być opracowanie i przekazanie podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą
konkretnych projektów ustaw lub nowelizacji w sprawach będących tematem Kongresu –
zadeklarowali uczestnicy Kongresu.

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

– Moje nazwisko „Trela”, od końca czyta się „alert”, czyli stan gotowości do działania. I do takiego wspólnego działania na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości są gotowi organizatorzy Kongresu – adwokaci, sędziowie i radcy prawni. Nie trzeba, a nawet nie wolno podejmować działań politycznych wokół wymiaru sprawiedliwości. Są one bowiem​ antyobywatelskie, szkodzą i naruszaj ą trójpodział władzy – powiedział otwierając Kongres adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,

Andrzej Dera
Kancelaria Prezydenta Rp
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Koen Lenaerts,
Prezes trybunału Sprawiedliwości UE
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

prof. Małgorzata Gersdorf
I Prezes Sądu Najwyższego
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Draginja Nadażdin
Szefowa Polskiego Oddziału Amnesty International
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Marcin Warchoł
Ministerstwo Sprawiedliwości
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Michał Boni,
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Panel nr 1:

niezależny sąd jako gwarant praw i wolności obywatela

W ramach tego panelu podjęte zostaną zagadnienia:
– po co ludziom są sądy
– co decyduje o tym, że sąd jest sądem. Istota niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej
– jakie są obecnie zagrożenia dla niezależności i niezawisłości sądów, jako gwaranta praw i wolności obywatela
– jakie są obowiązki sądu względem obywatela związane z niezawisłością sędziowską.

– Posłużę się zdaniem mojego wielkiego mistrza i nauczyciela, jednego z największych artystów, jakiego spotkałem w swoim życiu, pana Andrzeja Wajdy, którego już między nami nie ma – mówił w Katowicach aktor Jerzy Stuhr.

– Praw człowieka nie da się przehandlować za słupki poparcia” 1,4 tysiąca… czytaj dalej » – Andrzej Wajda powiedział, że są ludzie, którym wolność jest do życia bezwzględnie potrzebna. Jednym jest potrzebna bezwzględnie, a innym nie – podkreślił.

aktor Jerzy Stuhr.
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

prof. Adam Strzembosz, pierwszy prezes Sądu Najwyższego (1990–1998)
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

prof. Adam Strzembosz, pierwszy prezes Sądu Najwyższego (1990–1998)

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. Maciej Gutowski – adwokat
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. Maciej Gutowski – adwokat

dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Panel nr 2:

profesjonalny pełnomocnik gwarantem realizacji praw jednostki

W ramach tego panelu podjęte zostaną zagadnienia:
– rola pełnomocnika w sprawach roszczeń obywateli;
– znaczenie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej dla ochrony praw obywateli;
– relacja: pełnomocnik – sąd;
– rola pełnomocnika w sformalizowanym postępowaniu sądowym;
– znaczenie samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego;
– znaczenie samorządów zawodowych dla ochrony praw obywateli.

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

sędzia Grzegorz Borkowski
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

sędzia Grzegorz Borkowski

Leszek Korczak, Radca Prawny

dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Panel nr 3:

dostęp do wymiaru sprawiedliwości jako podstawowe prawo człowieka

W trakcie panelu poruszone zostaną m.in. tematy:
– pomoc prawna dla ubogich. Czy powinna zawierać kryterium dochodowe?
– opłata sądowa. Czy winna być obniżona jako wpływająca na dostęp do wymiaru sprawiedliwości?>
– mediacja. Czy powinna być obowiązkowa w niektórych spornych rodzajach spraw rodzinnych?
– posiedzenia informacyjne o mediacji. Czy powinny być obowiązkowe w sprawach, w których strony nie mają pełnomocnika i mediatorzy winni otrzymywać za nie wynagrodzenie, którego dziś nie otrzymują?
– czy w programie studiów powinna pojawić się mediacja?

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Barbara Dolniak
.Nowoczesna, Wicemarszałek Sejmu
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Waldemar Żurek
Krajowa Rada Sądownictwa
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Waldemar Żurek Krajowa Rada Sądownictwa0

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

 

Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Wywiady:

prof. dr hab Jan Widacki, adwokat
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab Jan Widacki, adwokat

Prof. Andrzej Rzepliński, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Kongres Prawników Polskich
fot. ŚWIECZAK

Prof. Andrzej Rzepliński, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *