I Kongres Zdrowia Pracodawców RP

29-30 września 2016 w hotelu Sheraton w Warszawie odbył się I Kongres Zdrowia Pracodawców RP.
Organizatorami byli Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy Grupa LUXMED, INFARMA, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, American Heard of Poland, Porozumienie Zielonogórskie, Rzeczpospolita, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Polska Federacja Szpitali. Partner merytoryczny Instytut Zdrowia i Demokracji.

Inwestycje sektora prywatnego – fakty i mity

Moderator Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego
Eksperci:
Robert Mołdach, Prezes Instytut Zdrowia i Demokracji,
Andrzej Jacyna, Prezes Narodowy Fundusz Zdrowia,
Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
Anna Rulkiewicz Wiceprezydent Pracodawców RP,
Ks. Stanisław Dziekoński, JM Rektor, Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego,
Izabella Dessoulavy-Gładysz, Fundacji MY Pacjenci.

Przedsiębiorczość i służba publiczna w ochronie zdrowia

Kanwą dyskusji o przedsiębiorczości w ochronie zdrowia będą słowa encykliki Jana Pawła II, Sollicitudo rei socialis.:
Należy zauważyć, że w dzisiejszym świecie — wśród wielu praw człowieka — ograniczane jest prawo do inicjatywy gospodarczej, które jest ważne nie tylko dla jednostki, ale także dla dobra wspólnego. Doświadczenie wykazuje, że negowanie tego prawa, jego ograniczanie w imię rzekomej „równości” wszystkich w społeczeństwie, faktycznie niweluje i wręcz niszczy przedsiębiorczość, czyli twórczą podmiotowość obywatela. W rezultacie kształtuje się w ten sposób nie tyle równość, ale „równanie w dół”. Zamiast twórczej inicjatywy, rodzi się bierność, zależność i podporządkowanie wobec biurokratycznego aparatu, który jako jedyny „dysponent” i „decydent”, jeśli wręcz nie „posiadacz” ogółu dóbr wytwórczych stawia wszystkich w pozycji mniej lub bardziej totalnej zależności, jakże podobnej do tradycyjnej, zależności pracownika-proletariusza w kapitalizmie. Stąd rodzi się poczucie frustracji lub beznadziejności, brak zaangażowania w życie narodowe, skłonność do emigracji, choćby tak zwanej emigracji wewnętrznej.

Moderator: Robert Mołdach, Prezes Instytut Zdrowia i Demokracji,
Anna Rulkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP,
Grzegorz Dzik, IMPEL S.A.
prof.nadzw. Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali,
Andrzej Sokołowski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych,
Wojciech Zawalski, Narodowy Fundusz Zdrowia,
Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
Jacek Krajewski, Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,
Ks. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego.


Kard. Kazimierz Nycz

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP fot. ŚWIECZAK

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP
fot. ŚWIECZAK

Prezentacja Księgi Postulatów grup eksperckich
Uroczyste przekazanie przedstawicielowi rządu


Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia

Andrzej Mądrala – Wiceprezydent Pracodawców RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *