Kongres Zdrowia Publicznego 2019 (dzień 2)

Kongres Zdrowia Publicznego 2019 (dzień 2)
Fot. ŚWIECZAK

Onkologia
Doniesienia przedstawicieli zespołów naukowych
Wykorzystanie potencjału ludzkiego jako podstawowy kierunek zmian w organizacji opieki
zdrowotnej w onkologii – prezentuje Aleksandra Kita

Value-Based Healthcare – ekonomika ochrony zdrowia
Doniesienia przedstawicieli zespołów naukowych (każde z doniesień ustnych 12’)
Porównawcza analiza finansowa rehabilitacji kardiologicznej oraz telerehabilitacji – prezentuje Marta Gallas,

Socjo-ekonomiczny aspekt profilaktyki raka szyjki macicy – prezentuje Marta Fudalej

Zdrowie psychiczne ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych:
depresji oraz uzależnień
Doniesienia przedstawicieli zespołów naukowych (każde z doniesień ustnych 12’)
Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne w zaburzeniach zdrowia psychicznego
– prezentuje Agata Anna Kukiełka, Marlena Pieniążek,

Czy leczenie psychiatryczne jest możliwe bez zgody pacjenta? – prezentuje
Katarzyna Syroka-Marczewska

Redukcja ponoszonych przez państwo wydatków związanych z leczeniem osób przyjmujących
nowe substancje psychoaktywne – prezentuje Michał Ordak

Opieka psychiatryczna w Polsce. Propozycje zmian w kontekście aktualnych doniesień z państw
europejskich – prezentuje Monika Serkowska,

Probiotyki – przyszłość leczenia depresji? – prezentuje Maria Szmidt

Wywiady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *