Lider Przedsiębiorczości roku 2014

29 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się kolejna dedykowana przedsiębiorcom konferencja pod hasłem „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał.”

Organizatorami wydarzenia byli Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem konferencji jest Bank PEKAO S.A

Tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku organizowany przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1994 roku.

Tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku nadawany w ramach konkursu wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamicznie rozwijające się firmy rzemieślnicze, handlowe, produkcyjne i usługowe, działające na terenie całego kraju. O tytuł ten ubiegają się również osoby, organizacje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego aktywnie działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Wyróżnienie otrzymują corocznie najlepiej ocenione firmy i organizacje, klasyfikowane w 4 kategoriach, w zależności od wielkości i zasięgu działania. Kapituła konkursu przyznaje dodatkowo wyróżnienie specjalne osobom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju sektora MSP. Zdobycie tytułu Lidera Przedsiębiorczości Roku stanowi doskonałą rekomendację działalności Laureatów.

Patronat nad tegorocznym konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik

Przedsiębiorstwa i instytucje ubiegające się o tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku 2014 oceniane były w następujących kategoriach: 

  • Mikro przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników
  • Małe przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników
  • Średnie przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników
  • Instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym samorząd terytorialny

Przyznanie wyróżnień Lidera Przedsiębiorczości Roku odbywa się na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji:

Etap I – kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, ocena formalna dokumentacji konkursowej.

Etap II – ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez Kapitułę Konkursu na podstawie zasad „Kryterium oceny formalnej i merytorycznej firm konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku”, zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu

Finał Konkursu – wybór najlepszych firm i nadanie im tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku”.

Laureaci konkursu w ramach działań promocyjnych otrzymają:

  • znak (logo) LIDERA w wersji elektronicznej na płycie CD – do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach);
  • możliwość promocji firmy na stronie internetowej Fundacji lub Izby (umieszczenie logo, nazwy firmy, linku do strony www) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia otrzymania wyróżnienia.

 

Lider Przedsiębiorczości roku 2014 fot. ŚWIECZAK

Lider Przedsiębiorczości roku 2014
fot. ŚWIECZAK

Lider Przedsiębiorczości roku 2014 fot. ŚWIECZAK

Lider Przedsiębiorczości roku 2014
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *