Marek Zubik, Stanisław Rymar i Piotr Tuleja kandydaci na nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego

30 listopada 2016 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. W zgromadzeniu udział wzięło 9 sędziów, prof. Andrzej Rzepliński, prof. Stanisław Biernat, prof. Marek Zubik, Stanisław Rymar, prof. Piotr Tuleja, prof. Leon Kieres, prof. Andrzej Wróbel, prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Trzech wybranych przez obecny rząd sędzia Julia Przyłębska przesłała skan zwolnienia lekarskiego do 2 grudnia; sędzia prof.Zbigniew Jędrzejewski oświadczył w rozmowie telefonicznej, że przebywa na zwolnieniu lekarskim do 8 grudnia, a sędzia Piotr Pszczółkowski poinformował drogą elektroniczną, że przebywa na zwolnieniu lekarskim do 2 grudnia.

„Sędziowie TK obecni na ZO zgodnie uznali, że uwzględniając konstytucyjny i ustawowy obowiązek ZO sędziów TK do przedstawienia prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów na prezesa TK w ustawowym terminie, określonym w art. 16 ust. 3 ustawy z 22 lipca 2016 r. o TK, oraz biorąc pod uwagę fakt, że nieobecność trojga sędziów TK uniemożliwiałaby zrealizowanie w ustawowym terminie konstytucyjnego obowiązku, kontynuowanie obrad w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego było – ich zdaniem – konieczne i uzasadnione” – głosi protokół.

Wynika też z niego, że jednogłośnie przyjęto uchwałę ZO o przedstawieniu prezydentowi sędziów Zubika, Rymara i Tuleję na stanowisko prezesa. Wszystkie oddane głosy były ważne; Zubik dostał cztery głosy, Rymar – trzy, a Tuleja – dwa. W ZO brali udział: Rzepliński, Stanisław Biernat, Leon Kieres, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Rymar, Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel i Zubik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *