Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z przewodniczącym Riksdagu Urbanem Ahlinem

17 września 2015r. Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z przewodniczącym Riksdagu Urbanem Ahlinem. Politycy zgodzili się, że dla polsko-szwedzkich stosunków relacje między parlamentami, obok kontaktów np. na szczeblu ministerialnym, mają istotne znaczenie. Jak podkreślali, współpraca parlamentarna umożliwia autentyczną wymianę doświadczeń oraz poznawanie stanowisk i poglądów.

W tym kontekście rozmówcy zwrócili szczególną uwagę na możliwości, jakie daje organizowane rotacyjnie Polsko-Szwedzkie Forum Parlamentarne, które jest unikalnym formatem współpracy między parlamentarzystami z obu krajów. Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Urban Ahlin rozmawiali także o współpracy na szczeblu komisji oraz grup bilateralnych, które działają w parlamentach Polski i Szwecji.

Marszałek Sejmu i przewodniczący Riksdagu zgodnie podkreślali, że obu krajom zależy na wzmocnieniu wymiany handlowej oraz pogłębieniu współpracy w dziedzinie innowacyjności. Ten ostatni obszar, jak zaznaczali, ma duży potencjał rozwoju. Wskazali np. na szanse, jakie w tym zakresie dałoby wzmocnienie współpracy naukowej między polskimi i szwedzkimi uczelniami oraz zwiększenie wsparcia dla wymiany studenckiej.

Dzisiejsze spotkanie było również okazją do rozmowy o relacjach ze wschodnimi sąsiadami. Poruszono m.in. kwestię kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec tych krajów, dialogu i dzielenia się doświadczeniami związanymi z tworzeniem instytucji demokratycznych i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

W trakcie spotkania politycy rozmawiali także o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Morza Bałtyckiego. Mówiono o wysiłkach na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu tego akwenu, w szczególności poprzez inwestycje w ekologiczne oczyszczalnie ścieków, dzięki czemu poprawia się czystość rzek

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *