Marszałek Sejmu Radosław Sikorski spotkał się z Johannesem Hahnem – komisarzem ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski spotkał się z Johannesem Hahnem – komisarzem ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych. Polska jest pierwszym krajem członkowskim UE odwiedzanym przez niego po objęciu stanowiska. Wśród tematów dzisiejszych rozmów marszałka Sikorskiego z komisarzem Hahnem znalazły się m.in. perspektywy reformy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) i będącej jej częścią inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski spotkał się z Johannesem Hahnem - komisarzem ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych fot.Paweł Kula

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski spotkał się z Johannesem Hahnem – komisarzem ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych
fot.Paweł Kula

Politycy podkreślali istotną rolę unijnej polityki wobec krajów sąsiadujących z UE i konieczność wprowadzenia zmian w EPS na podstawie jej przeglądu, którego pierwszy etap jest w toku. Zwrócono również uwagę na potrzebę kontynuacji programu Partnerstwa Wschodniego w takim kształcie, aby m.in. przedstawiać korzystniejszą ofertę krajom partnerskim robiącym postępy w zbliżaniu się do standardów UE.

Marszałek Sikorski i komisarz Hahn mówili także o aktualnej sytuacji na Ukrainie oraz wdrażaniu reform przez naszego wschodniego sąsiada. Rozmówcy zgodzili się, że od ich realizacji objętej systematyczną kontrolą powinno być uzależnione wsparcie dla tego kraju, np. pomoc finansowa. Według polityków jedną z istotnych reform do przeprowadzenia na Ukrainie jest decentralizacja, której Polska jest doskonałym przykładem i może służyć jako wzór skutecznej transformacji. Polski parlament, zgodnie z deklaracją Radosława Sikorskiego, jest również gotowy do dzielenia się doświadczeniami z dostosowywania prawa krajowego do przepisów UE przed naszą akcesją.

Spotkanie było ponadto okazją do rozmowy o stanie bezpieczeństwa na Ukrainie, potrzebie utrzymania unijnych sankcji wobec Rosji oraz budowania jedności w ramach UE.

marszalek.sejm.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *