Marszałek Sejmu zarządził – wybory prezydenckie 10 maja 2015 r.

– Po refleksji i wsłuchaniu się w opinię publiczną zarządzam wybory prezydenckie na 10 maja – poinformował dzisiaj marszałek Sejmu Radosław Sikorski.
– Apeluję, aby szanować tę wolność i nasze procedury oraz by nie podważać procesu wyborczego.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym marszałek Sejmu zarządza wybory prezydenckie nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego prezydenta i zgodnie z Konstytucją wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem tej kadencji.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym pełnomocnicy komitetów wyborczych do 16 marca 2015 r. mają czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów. Do zawiadomienia należy dołączyć co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydata oraz m.in. pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na start w wyborach. Informacja o utworzonych komitetach wyborczych jest ogłaszana przez PKW w Monitorze Polskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin powołania przez PKW okręgowych komisji wyborczych upływa 23 marca 2015 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *