Marszałek Senatu Karczewski spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbánem

O Polonii na Węgrzech, współpracy między regionami i miastami Polski i Węgier, a także o wspólnej historii i wartościach, na których powinna być zbudowana Europejska Wspólnota rozmawiał 22 września 2017 r. w Senacie marszałek Stanisław Karczewski z węgierskim premierem Viktorem Orbánem.

Marszałek Senatu podziękował premierowi Orbánowi za przyjazną politykę wobec mniejszości narodowych. Powiedział, że Senat jest opiekunem Polonii i Polaków na całym świecie. Dodał, że liczbę Polaków za granicą szacuje się na ok. 20 mln. Osób. „To jest duży potencjał i dziedzictwo”- zaznaczył marszałek. „Na Węgrzech także mieszka spora grupa Polaków i chciałbym podziękować za dobrą współpracę władz węgierskich z naszymi rodakami, za stworzenie im dobrych warunków do pracy i kultywowania swoich tradycji, kultury, a także za to, że polska mniejszość ma swojego reprezentanta w węgierskim parlamencie”. S. Karczewski podkreślił, że Senat współpracuje z dr Csúcs László Györgyné, polską rzecznik w węgierskim parlamencie, długoletnią przewodniczącą Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej w tym kraju.

Premier Orban powiedział, iż historia tak się ułożyła, że także bardzo dużo Węgrów żyje poza granicami kraju. Dodał, że historia łączy Polskę i Węgry od wielu stuleci. „Historia ma swoje znaczenie, na niej buduje się dobre relacje z innymi państwami. Tymczasem rozmawia się zawsze o polityce, a nie o historii. Europejczycy stracili zainteresowanie historią i zapominają o wartościach, na których powinna być zbudowana Europejska Wspólnota” – mówił premier.

Marszałek nawiązując do wspólnej historii Polski i Węgier, powiedział, że oba narody cechuje ogromne przywiązanie do wolności i walki o tę wolność. Powiedział też o otwartej właśnie w Senacie wystawie, którą premier mógł zobaczyć wchodząc na spotkanie do marszałka, poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, kapelanowi „Solidarności”, który zapłacił najwyższą cenę za wolność i wiarę.

Zdaniem marszałka Senatu bardzo ważna jest współpraca między regionami, miastami i gminami obu państw. „Istotne są spotkania polityków, parlamentarzystów, ale też ważne jest, by ludzie współpracowali ze sobą, by się wzajemnie poznawali” – powiedział S. Karczewski. Dodał, że już 170 polskich miast ma relacje z miastami na Węgrzech. „To buduje wzajemne zaufanie, prowadzi do rozwoju współpracy gospodarczej, handlowej i kulturalnej” – zaznaczył.

Politycy ponadto rozmawiali o przeprowadzanych na Węgrzech i wprowadzanych w Polsce reformach, o zbliżających się wyborach w Niemczech i Czechach, o sytuacji i przyszłości Unii Europejskiej. (senat.gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *