Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój” pod Honorowym Patronatem posła dr. Bogdana Rzońcy – przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, zorganizowana przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą odbyła się w dniu 25 listopada 2017 r

Prof Włodzimierz Bojarski

Zbigniew W. Żurek – Vice-Prezydent Business Centre Club

Francois Colombie – President of Auchan Poland

Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Adam Jarosiński – Secretary of the Trade Union of Electromechanical Industry

Zbigniew Majchrzak – Chairman of the National Construction and Wood Workers’ Secretariat of NSZZ “Solidarność”

Zygmunt Mierzejewski – Sekretarz Generalny Forum Związków Zawodowych, Vice Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Piotr Ciompa, Instytut Praw Obywatelskich

Krzysztof Ludwiniak, Prezes Fundacji Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego

Jan Koziar

Armen Artwich

Zbigniew W. Żurek – Vice-Prezydent Business Centre Club

Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Francois Colombie – President of Auchan Poland

Adam Jarosiński – Secretary of the Trade Union of Electromechanical Industry

Zygmunt Mierzejewski – Sekretarz Generalny Forum Związków Zawodowych, Vice Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Piotr Ciompa, Instytut Praw Obywatelskich

Jan Koziar – Polish Industrial Lobby

Prof. dr. Svitlana Kuznetsova – Banking University, Kiev, Ukraine

Wywiady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *