Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia

24-25 września w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia.

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia był jednym z najważniejszych wydarzeń na mapie polityki senioralnej w Polsce, skupiająca wybitne autorytety z kraju i z zagranicy.

Idea tegorocznego Kongresu wynika z obecnych trendów demograficznych. W związku ze starzeniem się społeczeństwa osoby starsze będą odgrywały w nim coraz większą rolę. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu aktywizację społeczną osób starszych oraz zapewnienie im godnego życia w jak najlepszym zdrowiu przez możliwie najdłuższy czas. Celem Kongresu jest podsumowanie dotychczasowych aktywności w ramach polityki senioralnej w Polsce oraz wypracowanie kluczowych wniosków dla dalszych działań.

Organizatorami byli:
Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się oraz European Connected Health Alliance we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Gospodarki, Wojewodą Mazowieckim, Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu.

Patroni honorowi:
Prezydent m. st. Warszawy, Komisja Polityki Senioralnej Sejmu RP, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”, Fundacja Watch Health Care, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Akademia Polskiego Sukcesu, Pracodawcy RP.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki SpołecznejMiędzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia fot. ŚWIECZAK

Władysław Kosiniak-Kamysz,
Minister Pracy i Polityki SpołecznejMiędzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia
fot. ŚWIECZAK


W pierwszej części dnia udział w panelach dyskusyjnych wzięli politycy, eksperci z Polski i zagranicy, przedstawiciele rozmaitych organizacji  i instytucji,  w tym Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego oraz między innymi:

  • Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Prof. dr hab. Piotr Błędowski, Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH
  • Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
  • Prof. Jean Bousquet, Przewodniczący Światowego Sojuszu przeciwko Przewlekłym Chorobom Układu Oddechowego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
  • Emily Sinnott, Senior Economist, Poverty and Equity Global Practice, Bank Światowy


Podczas drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia eksperci rozmawiali o priorytetach zdrowotnych państwa. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się m.in. choroby układu krążenia, nowotwory oraz choroby płuc. Zgodnie z danymi GUS, to właśnie te choroby stanowią przyczynę ponad 71 proc. zgonów w Polsce.

Po chorobach układu krążenia i nowotworach, najczęstszą przyczyną zgonów jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) POChP jest obecnie czwartą przyczyną zgonów na świecie, a prognozuje się, że do 2030 r. stanie się ona trzecią przyczyną śmierci.

POChP najczęściej dotyka osób w wieku podeszłym – mówi prof. Paweł Śliwiński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. – Większości zachorowań można by uniknąć poprzez profilaktykę, bowiem w 80 proc. przyczyną choroby jest palenie papierosów. Tak się, składa, że jest to także przyczyna chorób układu krążenia i onkologicznych. – zauważa profesor Śliwiński.

Papierosy, niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej oraz alkohol to główne czynniki cukrzycy, nowotworów, chorób krążenia i płuc. Tymczasem, jak zauważa prof. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PANChorobom serca można zapobiec w 80 proc., a nowotworom w 40 proc. poprzez prowadzenie zdrowego trybu życia i regularną aktywność fizyczną.

W kontekście starzenia się społeczeństwa, szczególnego znaczenia nabiera wdrażanie programów profilaktycznych oraz innowacyjnych terapii, które pozwolą ograniczyć liczbę chorych, bądź skutecznie ich leczyć. Jak zauważa prof. Zdrojewski – W ciągu najbliższych 20 lat, tylko w skutek starzenia się społeczeństwa, liczba Polaków z nadciśnieniem tętniczym wzrośnie z 9 do 14 milionów.

– Profilaktyka jest ważna (…). Nie możemy jednak uciekać od wprowadzania innowacji zarówno diagnostycznych jak i farmakologicznych. – apeluje prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Innym problemem, na który zwrócono uwagę podczas dyskusji, jest dostęp seniorów do opieki. Według prof. Leszka Pączka z Instytutu Transprantologii Akademii Medycznej w Warszawie, aż 30 proc. seniorów w wieku powyżej 65 lat wymaga aktywnej opieki ze strony rodziny bądź personelu medycznego i zwraca uwagę na zachodnioeuropejski model opieki nad seniorami. Zakłada on, że w szpitalach, w których znajduje się więcej niż dwieście łóżek, musi istnieć oddział geriatryczny. Na ten oddział trafiają wszystkie osoby powyżej 65 roku życia, które dopiero po odpowiedniej diagnozie wysyła się na leczenie kierunkowe.

Choć w Polsce wciąż brakuje geriatrów oraz specjalnych oddziałów dla osób starszych, to prof. Jacek Imiela, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych zauważa, że: – Najważniejsze jest to, by chory miał możliwość opieki zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w szpitalach. Na chwilę obecną seniorzy trafiają do internistów, gdyż nie ma oddziałów geriatrycznych. Na oddziałach internistycznych leczy się 1,2 mln chorych, dlatego też nie możemy sobie pozwolić na ich likwidację. Powinniśmy poprawić zarówno finansowanie geriatrii, jak i interny.- apeluje profesor.

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Henryk Skarzyński
Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia
fot. ŚWIECZAK

 

 
Po chorobach układu krążenia i nowotworach, najczęstszą przyczyną zgonów jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) POChP jest obecnie czwartą przyczyną zgonów na świecie, a prognozuje się, że do 2030 r. stanie się ona trzecią przyczyną śmierci.

– POChP najczęściej dotyka osób w wieku podeszłym – mówi prof. Paweł Śliwiński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. – Większości zachorowań można by uniknąć poprzez profilaktykę, bowiem w 80 proc. przyczyną choroby jest palenie papierosów. Tak się, składa, że jest to także przyczyna chorób układu krążenia i onkologicznych. – zauważa profesor Śliwiński.

Szymon Chrostowski Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia fot. ŚWIECZAK

Szymon Chrostowski
Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia
fot. ŚWIECZAKDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *