Minister Błaszczak zamierza podpisać umowę zakup(bez offsetu) samolotów F-35 pod koniec stycznia


samolot F-35

INTERWIZJA WARSZAWA TV

Uprzejmie informuje, że Pan Wicepremier Jacek Sasin upoważnił Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Posła Macieja Małeckiego do odbycia rozmowy z przedstawicielami Polskiego Lobby Przemysłowego i związków zawodowych działających w polskim przemyśle zbrojeniowym w sprawie ekspertyzy Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierającej propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem przez Polskę samolotu wielozadaniowego F-35A. Minister Maciej Małecki w Ministerstwie Aktywów Państwowych nadzoruje polski przemysł obronny i Polską Grupę  Zbrojeniową. Jak wynika z poniższego maila do spotkania doszło w środę 29 stycznia rano w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Przedstawicie strony społecznej przedstawili Ministrowi i towarzyszącym mu dwóm  dyrektorom departamentów MAP propozycje wynikajace z ekspertyzy, dotyczące przede wszystkim zapewnienia polskim przedsiębiostwom obronnym i lotniczym oraz instytutom zdolności do obsługi, serwisowania i remontów, a w przyszłości modernizowania samolotów F-35 oraz transferu do Polski  potrzebnych do tego technologii.Na zakończenie spotkania minister Maciej Małecki  podziekował za nie, nie podjął jednak  jakichkolwiek zobowiązań oraz  nie skomentował propozycji przedstawicieli PLP i zwiazków zawodowych dotyczących  offsetu związanego z zakupem F-35.

W dniu dzisiejszym tj. w piątek została podpisana przez Ministra Obrony  Narodowej umowa o zakupie przez Polskę w Stanach Zjednoczonych samolotu wielozadaniowego F-35. Niestety, nie przewiduje ona skompensowanie tego wielkiego wydatku offsetem, umożliwiającym transfer do polskiego przemysłu  nowoczesnych technologii niezbędnych do samodzielnej eksploatacji, serwisu i remontów, a w przyszłości- udziału w modernizacji tego samolotu. Tak więc polski przemysł obronny i jego zaplecze badawczo-rozwojowe nie odniesie jakiejkolwiek korzyści z tego największego kontraktu zbrojeniowego po 1989 roku.Serwis, remonty i w przyszłości modernizacja polskich F-35 odbywać się będą zagranicą, głównie w Stanach Zjednoczonych, bez udziału polskiego przemysłu.

pozdrawiam

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

————————————————————————————–
Pozyskanie samolotu F-35 – największy i najdroższy kontrakt zbrojeniowy po 1989 roku  bez offsetu. Kosztem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego i nie wykorzystaniu potencjału polskich inżynierów?

Minister Błaszczak zamierza podpisać umowę zakup(bez offsetu) samolotów F-35 pod koniec stycznia
prof.ucz.dr hab. Paweł Soroka
Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego
fot.ŚWIECZAK

Polskie Lobby Przemysłowe:
– „Jesteśmy zaniepokojeni tym, że Komitet offsetowy przy Ministerstwie Obrony Narodowej chce pozyskać samolot wielozadaniowy F-35 bez offsetu. Czy to wynik sugestii amerykańskich koncernów zbrojeniowych, dla których to jest niezwykle korzystne? ? To bardzo niekorzystne dla polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego i przejaw myślenie krótkofalowego. W obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych Polska będąca najważniejszym ogniwem na wschodniej flance NATO, powinna umacniać polski przemysł obronny i jego zaplecze badawczo-rozwojowe jako jedno z najważniejszych ogniw polskiego systemu obronnego. To nasz żywotny interes narodowy o charakterze strategicznym. To zaś wymaga transferu najnowszych technologii do polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Tym bardziej, ze w obecnych czasach wyścig między państwami toczy się w sferze najnowszych technologii, zwłaszcza podwójnego zastosowania ( dual use). Warto wzorować tu się na Chinach, które w ostatnich latach zaczynają doganiać w tej dziedzinie Stany Zjednoczone!
W związku z tym informuję, że Ekspertyza Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierająca propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem samolotu wielozadaniowego F-35, której treść załączam, została nie tylko przekazana najważniejszym decydentom w naszym państwie i dowódcom wojskowym, ale także zamieszczona na wielu portalach internetowych.”

 

EKSPERTYZA dot. offsetu w związku z zakupem samolotu F-35( ostateczna)

 

2 replies on “Minister Błaszczak zamierza podpisać umowę zakup(bez offsetu) samolotów F-35 pod koniec stycznia”

  1. >umowę zakup(bez offsetu)
    —————–
    Panie profesorze, w świecie nauki najpierw definiuje się nowe znaczenia starego słowa. Szczególnie, że Pan go używa dziesiątki razy, prawie w każdym zdaniu. Co rozumie Pan przez „ten offset”? „pakiet offsetowy”? Jak dotychczas słowo to ma zastosowanie jako metoda drukowania płaskiego.
    Amerykanie płacą za wprowadzanie pojęć amerykańskich w rodzime języki. Ma Pan działkę za amerykanizację języka polskiego?

    • Na pierwszej stronie załączonej tu ekspertyzy Polskiego Lobby Przemysłowego została zamieszczona w postaci przypisu nr 1 szczegółowa definicja offsetu, z którą proszę się zapoznać.Pozdrawiam. Paweł Soroka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *