Minister Emilewicz o szczegółach Deklaracji Warszawskiej na Kongresie Innowatorów

Podczas CEE Innovators Summit premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali międzyrządową „Deklarację Warszawską”, której głównym założeniem jest wzmocnienie współpracy w zakresie badań, innowacji i cyfryzacji.

Jadwiga Emilewicz
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Minister Emilewicz o szczegółach Deklaracji Warszawskiej na Kongres Innowatorów
fot. ŚWIECZAK

We wspólnym dokumencie znajdują się punkty dotyczące:

– promowania regionu V4 oraz wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie B+R+I oraz cyfryzacji;
– zwiększenia liczby ponadnarodowych projektów w zakresie badań i rozwoju realizowanych przez instytucje naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa z państw wyszehradzkich – w tym wspólnych projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020;
– wydzielenia dedykowanej linii budżetowej w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ukierunkowanego na realizację wspólnych projektów w obszarze B+R+I;
– wzmocnienia i rozszerzenia współpracy regionalnej klastrów i start-upów;
– współpracy w zakresie patentów;działań na rzecz Europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego;
– współpracy w zakresie usług mobilnych kolejnej generacji (5G);
– zapewnienia swobodnego przepływu danych, cyber-bezpieczeństwa.

Minister Emilewicz o szczegółach Deklaracji Warszawskiej na Kongres Innowatorów
fot. ŚWIECZAK

Minister Emilewicz o szczegółach Deklaracji Warszawskiej na Kongres Innowatorów
fot. ŚWIECZAK

Jadwiga Emilewicz
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Minister Emilewicz o szczegółach Deklaracji Warszawskiej na Kongres Innowatorów
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *