NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

8 listopada 2014r w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja NASI W SEJMIE I W SENACIE OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ.

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

Patronat nad konferencją objęła kancelaria Senatu i Kancelaria Prezydenta RP.

Marszałek Senatu  Bogdan Borusewicz otwierając konferencję zaapelował do uczestników, członków klubu OKP o współpracę z Archiwum Przełomu, o przekazywanie swoich archiwaliów, dokumentów – ich kopii, a także wspomnień z lat przełomu. „To niezwykle ważne, by dokumenty z okresu 1989 – 1991, kiedy kształtował się system demokratyczny suwerennej Polski w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, które było centrum tych zmian zostały ocalone dla przyszłych pokoleń – powiedział marszałek.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

Na zaproszenie Szefa Kancelarii Senatu Ewy Polkowskiej i Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego.

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska i Szef Kancelarii Prezydenta RP Jack Michałowski NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Minister,
Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska i Szef Kancelarii Prezydenta RP Jack Michałowski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

W konferencji udział wzięli parlamentarzyści Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, pracownicy i współpracownicy OKP, dziennikarze współpracujący ze sztabem wyborczym „Solidarności”, przedstawiciele komitetów obywatelskich, partnerzy projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Jan Wyrowiński – wicemarszałek Senatu
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

Jack Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu  Jan Wyrowiński Wicemarszałek Senatu NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP
Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu
Jan Wyrowiński Wicemarszałek Senatu
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

Konferencję prowadzili:

Jan Wyrowiński – wicemarszałek Senatu

Jan Wyrowiński Wicemarszałek Senatu NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Jan Wyrowiński Wicemarszałek Senatu
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

Jerzy Dyner – Stowarzyszenie Obywatelski Klub Parlamentarny

Jerzy Dyner – Stowarzyszenie Obywatelski Klub Parlamentarny NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Jerzy Dyner – Stowarzyszenie Obywatelski Klub Parlamentarny
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

„Ćwierć wieku temu  do parlamentu z list Solidarności weszło 260 posłów i senatorów. To była forpoczta zmian, które nadchodziły w naszym kraju” – mówił wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński. Podkreślił, że wielu senatorów i posłów klubu OKP już odeszło. Uczestnicy konferencji uczcili minutą ciszy pamięć o tych parlamentarzystach.

Rok 2014 to rok obchodów rocznic 25 lat – Wolności. Kancelaria Senatu w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” postanowiła przypomnieć tło historyczne towarzyszące wydarzeniom roku 1989, a szczególnie wydobyć z pamięci świadectwa ludzi, którzy byli świadkami i tworzyli historię wolnej Polski. Po wyborach 4 czerwca 1989 r. nad kreowaniem demokracji w naszym kraju czuwali min. parlamentarzyści, a głównie Ci zgromadzeni w strukturach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Klubu parlamentarnego, który skupiał senatorów i posłów, kandydujących z ramienia Solidarności.

Minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta przypomniał,

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Minister Jacek Michałowski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

że archiwum senackie od samego początku gromadziło dokumenty związane z działalnością OKP, bo już wówczas wśród parlamentarzystów i pracowników kancelarii było przekonanie, że na naszych oczach  tworzy się historia. Powiedział, że Henryk Wujec

Henryk Wujec NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Henryk Wujec
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

całe swoje zasoby archiwalne przekazał do tego archiwum. Zachęcał, by inni politycy, parlamentarzyści dzielili się z Archiwum Przełomu nie tylko dokumentami, ale też wspomnieniami, artykułami, zachęcał do pisania wspomnień.

Dr Inka Słodkowska przedstawiła charakterystykę OKP.

Dr Inka Słodkowska NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Dr Inka Słodkowska
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

Mówiła o początkach klubu, o tym, że w ciągu dwóch miesięcy od powstania stał się z klubu opozycyjnego klubem wspierającym rząd Tadeusza Mazowieckiego. W związku z tym na tych parlamentarzystach spoczęło przywrócenie demokratycznych instytucji w państwie. Priorytetami dla tego klubu były: przywrócenie samorządu terytorialnego, uchwalenie nowej konstytucji, nowej ordynacji wyborczej. W ocenie dr Słodkowskiej parlamentarzyści z OKP nie tylko stworzyli podstawy prawne do zmian w Polsce, ale też konkretne instytucje państwa. „Praca wykonana przez OKP stworzyła nową Polskę” – podsumowała.

Dr Inka Słodkowska NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Dr Inka Słodkowska
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

Henryk Wujec swoje wystąpienie zaczął słowami piosenki: „ Ja to mam szczęście, że w tym momencie przyszło mi żyć tu na Wisłą”. ”Trzeba było mieć szczęście, umieć je wykorzystać i wykorzystaliśmy ten moment” – powiedział. Przypomniał, że od czasu zakończenia obrad okrągłego stołu do wyborów były tylko dwa miesiące i w ciągu tego krótkiego czasu udało się stworzyć Komitet Wyborczy Solidarność i pod szyldem „Solidarności” , jako drużyna Lecha Wałęsy osiągnąć sukces. Wspominał, że była to mordercza praca.

Jerzy Stępień wspominał pracę nad reformą samorządową. „Wiedzieliśmy, że restytucja samorządów to fundament demokracji, że nowoczesne państwo musi być budowane w oparciu o samorządy” – mówił.

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Dodał, że prace nad restytucją samorządu zaczęły się w Senacie jeszcze przed powstaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego, dzięki zaangażowaniu m.in. marszałka Senatu pierwszej Kadencji Andrzeja Stelmachowskiego.

Celem konferencji było przypomnienie i podkreślenie szczególnej roli Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w tworzeniu zrębów polskiej demokracji. Obywatelski Klub Parlamentarny tworzyli senatorowie i posłowie, którzy z ramienia Solidarności zostali wybrani do parlamentu 4 czerwca 1989 r. Kancelaria Senatu chciała  przypomnieć tło historyczne towarzyszące wydarzeniom roku 1989, oraz ludzi, którzy  tworzyli historię wolnej Polski.

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

Projekt Archiwa Przełomu koncentruje się na scaleniu, opracowaniu, digitalizowaniu i udostępnianiu dokumentów związanych z wydarzeniami okresu transformacji politycznej w Polsce. Prace te zostały zapoczątkowane w 2009 r. w Senacie. Przedsięwzięcie objęte jest od 2011 r.  patronatem prezydenta RP i  realizowane przez obie kancelarie.

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Minister,
Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

Minister Jacek Michałowski NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB

Minister Jacek Michałowski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Andrzej Friszke
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

dr.Gabriel Janowski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Andrzej Jan Wielowieyski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

dr Grzegorz Majchrzak
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Maria Dmochowska
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Maria Dmochowska
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Henryk Wujec
Andrzej Jan Wielowieyski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

prof. dr hab. Andrzej Friszke
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Robert Kubaś NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Robert Kubaś-Kierownik Archiwum Senatu
Agata Karwowska-Sokołowska Dyrektor biura Analiz i Dokumentacji Kancelaria Senatu
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Andrzej Jan Wielowieyski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Leonard Szymański
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Andrzej Jan Wielowieyski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Józef Lubieniecki
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Tadeusz Ścieszko
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Adam Borowski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

dr Gabriel Janowski NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

dr Gabriel Janowski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Pawłowski
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Leonard Szymański
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

Ignacy Czeżyk
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

Agata Karwowska-Sokołowska Dyrektor biura Analiz i Dokumentacji Kancelaria Senatu
NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ fot. ŚWIECZAK

NASI W SEJMIE I W SENACIE – OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY 25 LAT PÓŹNIEJ
fot. ŚWIECZAK

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *