Neumann: Platforma białej flagi nie wywiesi

– Nie ma możliwości naprawiania w Senacie czegoś, co nie zostało uchwalone przez Sejm”. – Budżet z Sejmu nie wyszedł; pomysły na naprawianie budżetu w Senacie są pomysłami absurdalnymi i niezgodnymi z prawem. Dlatego dzisiaj PO nie uczestniczyła w tym spotkaniu, żeby nie legitymizować łamania prawa tak, jak proponuje to marszałek Karczewski – podkreślał Sławomir Neumann podczas konferencji w sejmie 9 stycznia 2017 r.
Neumann skomentował również zapowiedz lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru, że jego partia nie będzie blokowała mównicy sejmowej w środę, kiedy rozpocznie się posiedzenie Sejmu, Neumann podkreślił, że „PO białej flagi nie wywiesi”.

Szef klubu PO Sławomir Neumann pytany, czy PO weźmie udział w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się we wtorek, odpowiedział, że o 10.30 zbiera się zarząd krajowy partii. – Będziemy rozmawiać o kolejnych, dalszych scenariuszach rozwiązania tego kryzysu, który wywołał marszałek Kuchciński – dodał.

– PO chce kompromisu na gruncie prawa, a nie na gruncie dogadania się z Jarosławem Kaczyńskim w ciemnym pokoju, w którym możemy podeptać konstytucję. Nie będziemy deptać konstytucji – podkreślił Sławomir Nitras.

W Biurze Analiz Sejmowych na zamówienie wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO) powstały dwie opinie dotyczące posiedzenia Sejmu 16 grudnia, opinia doktora Ryszarda Balickiego z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego i doktor habilitowany Annę Rakowską-Trelę.

– Ich konkluzje są miażdżące dla marszałka Sejmu – powiedział Sławomir Nitras. – One wprost wskazują cztery powody, dla których posiedzenie tzw. kolumnowe jest niezgodne z regulaminem Sejmu, jest niezgodne z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

W opinii, autorstwa konstytucjonalisty, doktora Ryszarda Balickiego, jest m.in. stwierdzenie, że 33. posiedzenie Sejmu nie zostało zakończone – nadal trwa przerwa zarządzona przez marszałka Sejmu i konieczne jest niezwłoczne przystąpienie do realizacji punktów porządku obrad.

A w konkluzji opinii doktor habilitowany Anny Rakowskiej-Treli pada stwierdzenie, że „głosowania, które dotyczyły poprawek do procedowanych projektów ustaw i całych ustaw, a przeprowadzonych zgodnie z przyjętą przez Prezydium Sejmu niekonstytucyjną i nielegalną wykładnią nie były skuteczne”. „Tym samym, w konsekwencji – w ocenie opiniującej – żadne z głosowań przeprowadzonych w Sali Kolumnowej nie zostało przeprowadzone w prawidłowy i skuteczny sposób” – cytował fragment opinii Nitras.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *