Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa

24 listopada w Akademia Obrony Narodowej w Rembertowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt:”Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa”.
Organizatorami konferencji byli:
– Akademia Obrony Narodowej,
– Polskie Lobby Przemysłowe,
– Wojskowa Akademia Techniczna,
– Akademia Marynarki Wojennej,
– Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych,
– Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,
– Narodowe Centrum Studiów Strategicznych.

Płk prof. dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Płk prof. dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI
Prorektor AON
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

Płk prof. dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI AON Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Płk prof. dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI
Prorektor AON
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

 płk dr hab. Bogdan GRENDA Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

płk dr hab. Bogdan GRENDA
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

1.Piotr Jutkiewicz, 4CF SP Z O.O.
Strategia odstraszania – rekomendacje dla polityki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej

Piotr Jutkiewicz, 4CF SP Z O.O. Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Piotr Jutkiewicz,
4CF SP Z O.O.
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

 

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

2.Marek BOREJKO (PGZ S.A.)
Rola i miejsce PGZ w realizacji programu modernizacja obrony powietrznej

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

W dniu 11 grudnia 2014 roku 11 podmiotów wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zawarło umowę Konsorcjum PGZ-NAREW.

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

W dniu 2 lutego 2015 roku 11 podmiotów wchodzących w skład Polskiej Grypy Zbrojeniowej S.A. zawarło umowę Konsorcjum PGZ-WISŁA.

Marek BOREJKO PGZ S.A. Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Marek BOREJKO
PGZ S.A.
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

3.gen.bryg.Stefan Mordacz, Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

gen.bryg.Stefan Mordacz, Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

gen.bryg.Stefan Mordacz,
Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

gen.bryg.Stefan Mordacz Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

gen.bryg.Stefan Mordacz
Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

4.mjr Jarosław ROZMANOWSKI (DO RSZ)
Aktualny stan obrony powietrznej Rzeczypospolitej i kierunki rozwoju

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

mjr Jarosław ROZMANOWSKI (DO RSZ) Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

mjr Jarosław ROZMANOWSKI (DO RSZ)
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

5.płk dr hab. Adam RADOMYSKI (AON)
Współczesne dylematy rozwoju zdolności obrony powietrznej. Kontekst strategiczny

płk dr hab. Adam RADOMYSKI (AON) Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

płk dr hab. Adam RADOMYSKI (AON)
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

płk dr hab. Adam RADOMYSKI (AON) Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

płk dr hab. Adam RADOMYSKI (AON)
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

6. dr hab. Jan KOBIERSKI (AMW)
Czynniki determinujące proces i warunki funkcjonowania systemu OPL Marynarki Wojennej

dr hab. Jan KOBIERSKI (AMW) Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

dr hab. Jan KOBIERSKI (AMW)
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

7. mjr dr inż. Dariusz RODZIK (WAT)
Współczesne, rakietowe i manewrujące środki napadu powietrznego

mjr dr inż. Dariusz RODZIK (WAT) Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

mjr dr inż. Dariusz RODZIK (WAT)
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

8.ppłk Tomasz SZWAŁOGA (Zarząd Rozpoznania i WE – J2 DO RSZ)
Bezzałogowe statki powietrzne klasy mikro oraz mini – nowe wyzwania dla systemu rozpoznania i walki radioelektronicznej w SZ RP

ppłk Tomasz SZWAŁOGA (Zarząd Rozpoznania i WE - J2 DO RSZ) Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

ppłk Tomasz SZWAŁOGA (Zarząd Rozpoznania i WE - J2 DO RSZ) Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa fot. ŚWIECZAK

ppłk Tomasz SZWAŁOGA
(Zarząd Rozpoznania i WE – J2 DO RSZ)
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
fot. ŚWIECZAK

9. Dyskusja

10.ppłk Krzysztof SZAŁECKI, ZKiD-P6 SG WP
Determinanty kształtujące budowę systemu wsparcia dowodzenia dla obrony powietrznej

11.Możliwości krajowego potencjału badawczo-rozwojowego w obszarze obrony powietrznej

12.Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
Możliwy udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów „Wisła” i „Narew”.

13.Romuald CISZKIEWICZ (WZU S.A.)
Polonizacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

14.Zygmunt Ochman (Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.)
Zastosowanie nowoczesnych środków łączności w systemie obrony powietrznej kraju

15.ppłk dr inż. Krzysztof MOTYL (WAT)
Demonstrator rakiety przeciwlotniczej krótkiego zasięgu wykonany przez polski przemysł zaplecze naukowe

16.Antoni KURZEJA (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. )
Kompleksowy, modułowy system szkolenia operatorów i obsług wybranych stacji radiolokacyjnych

17.por mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ (WAT)
Symulator OPL- oprogramowanie do symulacyjnej oceny możliwości rakiet i przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

18.Dyskusja i pytania z sali

19.płk dr inż. Dariusz ZYŁKA (AON)
Rola Akademii Obrony Narodowej w przygotowaniu kadr na potrzeby obrony powietrznej

20.kpt. dr inż. PAJĄK (WSOWL)
Kształcenie kadr oficerskich dla potrzeb polskiego nowoczesnego systemu obrony powietrznej. Przygotowanie absolwentów i doskonalenie specjalistyczne oficerów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych

21. ppłk Marcin SZAFRANIEC (DO RSZ)
Współdziałanie Sił Zbrojnych z układem pozamilitarnym w zakresie funkcjonowania Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

22.mgr inż. Krzysztof WIERZBICKI (ITWL)
Mobilność systemu obrony powietrznej jako czynnik determinujący przetrwanie

23. mjr mgr inż. Witold MATERAK (AON)
Zachowanie żywotności systemów obrony przeciwlotniczej w etapie pokonywania obrony powietrznej

24. por mgr inż. Daniel MICHALSKI (15 pplot)
Powszechna obrona powietrzna ludności cywilnej jako integralny element systemu bezpieczeństwa państwa

Wywiad z posłem Michałem Jach z PIS-u, Przewodniczącym Komicji Obrony Narodowej

Wywiad z dr inż. Ryszardem Kardaszem, Prezes Zarządu PIT – RADWAR S.A.

wywiad z Krzysztofem Wierzbickim, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Krzysztof Sikora, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *