Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy

15 lutego w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa.

W konferencji udział wzięli:
– Patryk Jaki Sekretarz Stanu
– Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom.

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt zmian w Konstytucji oraz w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, które stworzą narzędzia do dochodzenia na drodze prawnej ochrony dobrego imienia Polski. Projektowane zmiany mają na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionemu i błędnemu obarczaniu Polski i narodu polskiego za zbrodnie dokonane w trakcie II wojny światowej przez III Rzeszę niemiecką, które to często jest powielane przede wszystkim przez zagraniczne media.

Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy fot. ŚWIECZAK

Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy
fot. ŚWIECZAK

Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy fot. ŚWIECZAK

Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy
fot. ŚWIECZAK

Zbyt często spotykamy się z określeniami „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy zagłady”. W ten sposób fałszowane są fakty historyczne, a co najważniejsze – z ofiary czyni się sprawcę. Dlatego chcemy stanowczo i głośno powiedzieć: dość. Dość oszczerstw i robienia z Polaków sprawców Holocaustu. Naszym obowiązkiem jest dbanie o dobry wizerunek i o dobre imię Polski za granicą. To również wielkie zobowiązanie wobec naszych przodków. Nie możemy pozwolić na przypisywanie Polakom i Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie, których sami byliśmy ofiarami – oświadczył Sekretarz Stanu Patryk Jaki.

Patryk Jaki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy fot. ŚWIECZAK

Patryk Jaki
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy
fot. ŚWIECZAK

To jest niezwykle ważny moment. Od lat Polacy są zniesławiani używaniem tych fałszywych określeń, a także świadomą polityką niektórych środowisk, mających na celu przerzucenie na Polskę odpowiedzialności za zbrodnie systemów totalitarnych. Projektowane zmiany dają narzędzia prawne nie tylko państwu, ale także organizacjom społecznym zajmującym się obroną dobrego imienia Polski. Muszę powiedzieć, że ten dzisiejszy dzień jest dniem wielkim dla polskich organizacji pozarządowych, bo widzimy, że rząd słucha obywateli w tych sprawach, w których obywatele zgłaszali swój głos – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom.

Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy fot. ŚWIECZAK

Maciej Świrski,
prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom.
Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy
fot. ŚWIECZAK

Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości składa się z 3 filarów:
1.Dodanie do Konstytucji art. 28a, który dotyczy zapewnienia ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego.
2.Wprowadzenie ochrony na drodze cywilnej. Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego w związku z jego naruszeniem może wytoczyć Instytut Pamięci Narodowej lub organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych.
3.Wprowadzenie ścieżki karnej w stosunku do osób, które publicznie i wbrew faktom przypisują narodowi Polskiemu udział, organizowanie, odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnienie zbrodni przez III Rzeszę niemiecką. W propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości osoby takie podlegałyby karze pozbawienia do lat 5, a osoby, które dokonały takiego czynu nieumyślnie podlegałyby karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Patryk Jaki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy fot. ŚWIECZAK

Patryk Jaki
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy
fot. ŚWIECZAK

Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy fot. ŚWIECZAK

Maciej Świrski,
prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom.
Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy
fot. ŚWIECZAK

Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy fot. ŚWIECZAK

Ochrona dobrego imienia Polski – nowe przepisy
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *