Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim 2 maja 2014r z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym.

W gronie uhonorowanych osób znalazło się bardzo wielu ludzi młodych, którzy aktywnie promują Polskę i polską kulturę poza granicami.
– To ważna chwila, gdy można podziękować, w imieniu Ojczyzny, rodakom rozsianym po całym świecie, nie tylko za utrzymywanie polskości własnej, ale też za działania na rzecz polskości, kultury polskiej, promocji Polski na świecie – powiedział prezydent podczas piątkowej uroczystości.

Bronisław Komorowski wyraził przekonanie, że z sumy osiągnięć każdego z odznaczonych powstaje dobry obraz Polski w oczach świata. Dziękował, że budując własne życie nie zapominali oni, że to także jest kawałek mozaiki obrazu Polski, Polaków w oczach całego świata.

Nowe pokolenie, które w ostatnich latach zyskuje coraz większy wpływ w środowiskach polonijnych jest już nie tylko przywiązane do pielęgnowania tradycji i kontaktów z krajem. Młodzi ludzie sukcesu bezinteresownie promują obraz Polski nowoczesnej, nie bojącej się wyzwań. Angażując się w organizację koncertów, wystaw popularyzują w krajach, w których mieszkają polską kulturę. Mimo, że wyjechali z Polski z różnych względów, nie boją się mówić o Polsce jako kraju sukcesu – kraju, który dzięki udanej transformacji staje się jednym z liderów Unii Europejskiej. Tym co ich łączy jest duma z Polski.

Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w popularyzowaniu i upowszechnianiu kultury polskiej,  za osiągnięcia w pracy artystycznej

1. Zbigniew CHRZANOWSKI

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Zbigniew CHRZANOWSKI fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Zbigniew CHRZANOWSKI
fot.ŚWIECZAK

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowo-badawczej, za działalność polonijną

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2. Piotr MONCARZ

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Piotr MONCARZ fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Piotr MONCARZ
fot.ŚWIECZAK

3. Andrzej NOWAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Andrzej NOWAK fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Andrzej NOWAK
fot.ŚWIECZAK

Piotr Moncarz i Andrzej Nowak – prezes i wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, organizacji, która skupia i koordynuje działalność polonijnych stowarzyszeń naukowo-technicznych w Nowym Jorku, Chicago, Kalifornii i Toronto.

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w działalności artystycznej

obywatele Republiki Litewskiej

4. Robert BLUJ

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Robert BLUJ fot.ŚWIECZAK fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Robert BLUJ
fot.ŚWIECZAK

 

5. Jerzy KARPOWICZ

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Jerzy KARPOWICZ fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Jerzy KARPOWICZ
fot.ŚWIECZAK

obywatele Ukrainy

6. Marianna HUMETSKA

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Marianna HUMETSKA fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Marianna HUMETSKA
fot.ŚWIECZAK

Marianna Humetska – współautorka idei Międzynarodowego Muzycznego Festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego”, w którym wystąpiła w roli solistki oraz dyrektora artystycznego. Jest wiceprezesem Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego i członkiem Międzynarodowej Kapituły „Wyróżnienia PADEREWSKI” nadawanego corocznie za wkład w tworzenie dobrych relacji polsko-ukraińskich i działalność na rzecz pojednania

7. Wolodymyr SYVOCHIP

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Wolodymyr SYVOCHIP fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Wolodymyr SYVOCHIP
fot.ŚWIECZAK

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za popularyzowanie i promowanie polskiej kultury

obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki

8. Bożena KAMIŃSKI

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Bożena KAMIŃSKI fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Bożena KAMIŃSKI
fot.ŚWIECZAK

Bożena Kamiński  – działaczka Kongresu Polonii Amerykańskiej; w latach 2001-2010 pełniła funkcję Prezesa Centrum Polsko-Słowiańskiego. Otrzymała prestiżowy „Ellis Island Medal of Freedom”, przyznawany emigrantom, którzy przyczyniają się do rozwoju swojej grupy etnicznej i godnie reprezentują swoją mniejszość narodową jako obywatele USA.

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier

9. Maria FELFÖLDI

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Maria FELFÖLDII fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Maria FELFÖLDII
fot.ŚWIECZAK

Maria Felföldi – założycielka i prezes działającego na Węgrzech od 2006 roku Stowarzyszenia Kulturalnego Użyteczności Publicznej Polonia Nova. Jest pomysłodawcą Uniwersytetu Otwartego – comiesięcznych wykładów z różnych dziedzin nauki prowadzonych przez naukowców z Polski i Węgier

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz polskich środowisk kombatanckich, za popularyzowanie dokonań 2. Korpusu Polskiego

obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki

10. Anna Maria ANDERS

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Anna Maria ANDERS fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Anna Maria ANDERS
fot.ŚWIECZAK

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za popularyzowanie i promowanie polskiej kultury

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Francuskiej

11. Aldona DŁUGOKIĘCKA-KAŁUŻA

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Aldona DŁUGOKIĘCKA-KAŁUŻA fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Aldona DŁUGOKIĘCKA-KAŁUŻA
fot.ŚWIECZAK

Aldona Długokięcka-Kałuża – jest inicjatorem powstania i dyrektorem szkoły języka polskiego dla dzieci „Polinka”, działającej w Tuluzie. Pomysłodawczyni stworzenia społecznościowego portalu informacyjnego dla Polaków we Francji, który działa od 2012 roku.

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Irlandii

12. Barnaba DORDA

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

13. Agnieszka PTASZNIK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Agnieszka PTASZNIK fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Agnieszka PTASZNIK
fot.ŚWIECZAK

Agnieszka Ptasznik  –  Główna organizatorka konferencji młodej Polonii Quo Vadis w Chicago w 2012 roku. Obecnie jest jednym z dyrektorów regionalnych w American Polish Advisory Council (APAC), organizacji stawiającej sobie za cel zwiększenie udziału Polonii amerykańskiej w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych.

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

14. Artur ORKISZ

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Artur ORKISZ fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Artur ORKISZ
fot.ŚWIECZAK

Artur Orkisz  – założyciel i przewodniczący organizacji American Polish Forum, działającej na rzecz budowania relacji polsko-amerykańskich i zwiększenia znaczenia Polonii w Stanach Zjednoczonych.

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

15. Agnieszka KOŁEK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Agnieszka KOŁEK fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Agnieszka KOŁEK
fot.ŚWIECZAK

Agnieszka Kołek – w 2012 roku, z jej inicjatywy powstał projekt Aspire w ramach Polish City Club w Londynie, mający na celu mobilizację środowiska polonijnego w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego, rozwój elity politycznej i budowę społeczeństwa obywatelskiego.

16. Joanna ZAWADZKA

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Joanna ZAWADZKA fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Joanna ZAWADZKA
fot.ŚWIECZAK

Joanna Zawadzka – członek kilku organizacji zajmujących się promocją Polski wśród Brytyjczyków oraz pielęgnowaniem narodowej kultury wśród polskich imigrantów. Sekretarz Ponadpartyjnej Grupy do Spraw Polski przy Parlamencie Szkockim.

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

17. Piotr DUDEK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Piotr DUDEK fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Piotr DUDEK
fot.ŚWIECZAK

18. Łukasz FILIM

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Łukasz FILIM fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Łukasz FILIM
fot.ŚWIECZAK

19. Dorota ZIMNOCH

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Dorota ZIMNOCH fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą,Dorota ZIMNOCH
fot.ŚWIECZAK

obywatel Związku Australijskiego

20. Maciej FIBRICH

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Maciej FIBRICH fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Maciej FIBRICH
fot.ŚWIECZAK

Maciej  Fibrich – jest jednym z najbardziej aktywnych działaczy młodego pokolenia w Australii. Jest założycielem i prezydentem Quo Vadis Conferences Australia Inc.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatel Republiki Czeskiej

21. Tomasz PUSTÓWKA

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Tomasz PUSTÓWKA fot.ŚWIECZAK

Odznaczenia z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granicą, Tomasz PUSTÓWKA
fot.ŚWIECZAK

W uroczystości wzięli udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, Szef BBN Stanisław Koziej, ministrowie i doradcy prezydenta. Zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej.

źródło: prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *