Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą

Podczas spotkania z Polonią z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Domu Polonii w Warszawie, prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

– Jest mi bardzo miło, że mogę okazać wdzięczność w imieniu państwa polskiego, w imieniu Polski, bo takie jest prawo prezydenta, że mogę podziękować za państwa służbę dla Polski, za działanie na – nie tak łatwej – niwie polonijnej i polskich spraw – powiedział prezydent.

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Przypomniał o przypadającym w tym roku jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Zdaniem Bronisława Komorowskiego, w tej nazwie zostało zawarte to, co jest istotą motywów działania Polaków poza granicami kraju – chęć utrzymania poczucia przynależności do wspólnoty oraz tworzenie szans na to, by była ona czymś ważnym. – Z tą wspólnotą to mamy generalnie zawsze kłopot, jeśli chodzi o jej funkcjonowanie, bo zawsze łatwiej jest wspólnotę naruszać, ograniczać, dzielić niż budować i umacniać – mówił prezydent. Tym większe są – jak mówił – zasługi osób uhonorowanych i jego dla nich wdzięczność.

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Bronisław Komorowski przypominał, że pochodzi z rodziny, która przez 300 lat mieszkała na Litwie. – Zawsze mieliśmy tam poczucie, że jesteśmy cząstką wspólnoty, będąc poza granicami państwa polskiego – mówił. Prezydent przywoływał słowa swojego ojca o naturalnej potrzebie idealizowania wspólnoty narodowej. – Ojciec mówił zawsze, że nie do pomyślenia było mówienie źle o Polsce, która przecież była krajem biednym, krajem z ogromnymi kłopotami. Nie można było mówić źle, bo to było przeciwko wspólnocie. Te opowieści mego ojca, który wychowywał się w innym państwie, marząc o Polsce, zawsze były dla mnie niesłychanie ważnym punktem odniesienia – wskazał.

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Dlatego – jak mówił Bronisław Komorowski – miał swój udział w przekształcaniu Towarzystwa Polonia we Wspólnotę Polską, szukaniu najbardziej właściwej nazwy dla tej instytucji, wyznaczaniu jej celów. Prezydent podkreślał, że chciałby bardzo, aby wspólnym wysiłkiem dbać o to, by wszystkie podziały, które są normalne w demokracji, w jak najmniejszym stopniu przenosiły się na środowiska migracyjne, polonijne.   Odznaczeni zostali:

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ za wybitne zasługi dla Polonii i Polaków za granicą, za promowanie spraw Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki 1. Francis SPULA

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec 2. Aleksander ZAJĄC

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii i Polaków za granicą, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej 3. Mariusz FRĄCZEK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

4. Jerzy KARWOWSKI

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

5. Aleksander SOCHA

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

6. Dariusz ŚLADECKI KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ za wybitne zasługi dla Polonii i Polaków za granicą, za działalność na rzecz edukacji środowisk polonijnych obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki 7. Ewa KOCH

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Ponadto, z okazji Dnia Flagi, Pan Prezydent wręczył przedstawicielom Domów Polonii Stowarzyszenia Wspólnota Polska flagi państwowe jako symbol tożsamości i wspólnoty narodowej. Flagi otrzymały: 1. Dom Polonii w Warszawie

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

2. Dom Polonii w Pułtusku 3. Dom Polonii w Ostródzie

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

4. Dom Polonii w Rzeszowie

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

5. Dom Polonii w Lublinie

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

6. Dom Polonii w Krakowie 7. Dom Polonii w Poznaniu

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Prezes Rady Polonii Świata Jan Cytowski
Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK

Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą fot.SWIECZAK

Teresa Berezowski Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
Odznaczenia za zasługi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
fot.SWIECZAK


(prezydent.pl)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *