Ogólnopolska konferencja naukowa:”Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porónawcza instytucjonalnych rozwiązań”

Ogólnopolska konferencja naukowa:”Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porónawcza instytucjonalnych rozwiązań”

Ogólnopolska konferencja naukowa:”Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porónawcza instytucjonalnych rozwiązań”
Fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Wypych – Poseł na Sejm RP

Ogólnopolska konferencja naukowa:”Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porónawcza instytucjonalnych rozwiązań”
Fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska konferencja naukowa:”Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porónawcza instytucjonalnych rozwiązań”
Fot. ŚWIECZAK

Nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Grzegorz Błażewicz – zastępca Rzecznika Praw Pacjenta

Krzysztof Michałkiewicz – Poseł na Sejm RP, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Małgorzata Wypych – Poseł na Sejm RP

Dr n. prawnych – Tomasz Lasocki – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Jan Filip Libicki – Senator RP – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych

Agnieszka Stępień Izba Fizjoterapeutów

Ogólnopolska konferencja naukowa:”Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porónawcza instytucjonalnych rozwiązań”
Fot. ŚWIECZAK

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacja medyczna. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Dr hab., prof. UE Wiesław Koczur – Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rehabilitacja kompleksowa w procesie restytucji zdolności do pracy

Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka
Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
Dr hab. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB
Struktura modelu kompleksowej rehabilitacji oraz blaski i cienie jego wdrożenia

Dr hab., prof. KUL Wojciech Otrębski – Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji w Instytucie Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rehabilitacja kompleksowa – źródła i zasady realizacji

Prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji Polska Szkoła Rehabilitacji

Piotr Wasilewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia – Najwyższa Izba Kontroli
Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
Zorientowana na cel fizjoterapia w procesie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej

Dr n. med. Marek Kiljański – Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Procedury fizjoterapeutyczne czy leczenie

Dr hab. n. med. Jacek Durmała – Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Ograniczenia rehabilitacji medycznej

Dr n. med. Andrzej Gabryel – Med-Consulting Olsztyn
Czy można zmienić rolę sanatoriów w terapii pacjenta?

Dr Greta Kanownik – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Integracja przepisów prawa, kluczem do rozwoju kompleksowej rehabilitacji w Polsce?

Dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej,Gdański Uniwersytet Medyczny
R. pr. Paulina Roicka-Gruca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska, Klinika Rehabilitacji, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kompleksowa rehabilitacja powypadkowa – wyzwania dla zarządzania instytucji zabezpieczenia społecznego i jednostek samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń międzynarodowych

Robert Krzemiński – Prezes zarządu Fundacji Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki
Weryfikacja samodzielności i integracja zespołowa na rejsach „Zobaczyć Morze”, jako wstęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niewidomych

Stanisław Maćkowiak – Prezes zarządu Federacji Pacjentów Polskich
Rehabilitacja społeczna i zawodowa w kontekście działań organizacji pacjenckich

Peter Nowak – Państwowa Kasa Chorych Niemcy – BKK VBU
Czy warto zainwestować w indywidualną bardziej zaawansowaną i intensywną, a co za tym idzie, droższą terapię w wybranych przypadkach uwzględniając, że nie każda osoba będzie mogła z tego skorzystać?

Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH,
Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Ciągłość i kompleksowość rehabilitacji z perspektywy zdrowia publicznego

Elżbieta Neroj – Radca generalny – Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego,
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Działania o charakterze rehabilitacyjnym w systemie oświaty

Maciej Rosiński – Departament Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu
i Turystyki
Stanisław Handerek – członek Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego EURBESKIDY
Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Adw. Roland Szymczykiewicz – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zwrot kosztów rehabilitacji dla pokrzywdzonego w procesie karnym

Wojciech Wiśniewski – Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
Dostęp do rodzajów onkologicznych świadczeń zdrowotnych w Polsce – skutki zdrowotne i społeczne

Aleksandra Rudnicka – Redaktor Naczelna Głosu Pacjenta Onkologicznego
Rehabilitacja onkologiczna z perspektywy pacjentów

Ogólnopolska konferencja naukowa:”Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porónawcza instytucjonalnych rozwiązań”
Fot. ŚWIECZAK

 

Wywiady:
Małgorzata Wypych – Poseł na Sejm RP

Dr n. prawnych Marek Woch

Jan Filip Libicki – Senator RP – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych

Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych

Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka
Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacja medyczna. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *