Otwock – dworzec kolejowy w budowie?

Od września 2017 r modernizowana jest stacja w Otwocku. Trwa demontaż torów, sieci trakcyjnej i dwóch z trzech peronów. Całkowicie zdemontowana została konstrukcja wiaduktu kolejowego nad ulicą Orlą.
W grudniu na stacji wybudowany został 200 m tymczasowy peron, który zapewnia obsługę pasażerów podczas prac.
Bezpieczne dojście do niego zostało wyznaczone od strony ulicy Warszawskiej i Rzemieślniczej przez istniejące przejście w poziomie szyn. Drugie od strony ulicy Orlej prowadzące na peron. Brakuje jednak przejścia bezpośrednio z jednej na drugą stronę Otwocka.
Jak widać prace postępują bardzo powoli. Na odcinku kilkuset metrów jedynie przechadza się kilku pracowników firmy BUDIMEX.

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Marek Leśkiewicz
Radny Miasta Otwocka
Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Marek Leśkiewicz
Radny Miasta Otwocka
Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Otwock – dworzec kolejowy w budowie?
Fot. ŚWIECZAK

Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” jest największym projektem w Krajowym Programie Kolejowym. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu wynosi ponad 3,4 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ wynosi ponad 2,9 mld zł.

ETAPY MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ NA TERENIE OTWOCKA:

ETAP I

Wrzesień 2017

Przebudowa wiaduktu kolejowego w ulicy Orlej (od strony ul. Powstańców Warszawy), w tym zamknięcie przejazdu – możliwość wjazdu na dworzec jedynie od strony ulicy Warszawskiej. Planuje się całkowitą rozbiórkę wiaduktu i obniżenie jezdni o jeden metr.

ETAP II

Wrzesień 2017 – Grudzień 2017

Budowa nowego kolektora sanitarnego w ciągu ulic: Orla, Powstańców Warszawy i Armii Krajowej.
Przebudowa uzbrojenia podziemnego, roboty przygotowawcze wzdłuż ulicy Majowej i na skrzyżowaniu Majowej, Grunwaldzkiej i Jana Pawła II. Zachowana przejezdność w ciągu ulicy Majowej, pozostałe drogi zamknięte.
Przebudowa odcinka ulicy Jana Pawła II wzdłuż linii kolejowej.

ETAP III

Grudzień 2017 – I półrocze 2018

Budowa tunelu ciągu ulicy Majowej, przebudowa skrzyżowań: Majowa i Górna oraz Majowa, Grunwaldzka i Jana Pawła II. Skrzyżowania wyłączone z ruchu.
Przebudowa odcinka ulicy Jana Pawła II wzdłuż linii kolejowej.

ETAP IV

I półrocze 2018

Budowa tunelu ciągu ulicy Majowej, przebudowa skrzyżowań: Majowa i Górna oraz Majowa, Grunwaldzka i Jana Pawła II. Skrzyżowania wyłączone z ruchu.
Przebudowa odcinka ulicy Jana Pawła II wzdłuż linii kolejowej.
Budowa ulicy Szlacheckiej – ulica wyłączona z ruchu.

ETAP V

Wrzesień 2018 – Listopad 2018

Budowa tunelu ciągu ulicy Majowej, przebudowa skrzyżowań: Majowa i Górna oraz Majowa, Grunwaldzka i Jana Pawła II. Skrzyżowania wyłączone z ruchu.
Przebudowa odcinka ulicy Jana Pawła II wzdłuż linii kolejowej.
Przebudowa kolektora w ulicy Warszawskiej.
Przebudowa uzbrojenia podziemnego, roboty przygotowawcze wzdłuż ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zachowana przejezdność w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte ulice: Armii Krajowej i Warszawska w obrębie skrzyżowania z ulicami Filipowicza i Żeromskiego.

ETAP VI

Listopad 2018 – Styczeń 2019

Otwarta ulica Majowa (przejazd), zamknięte ulice Jana Pawła II i Grunwaldzka.
Przebudowa uzbrojenia podziemnego, roboty przygotowawcze wzdłuż ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zachowana przejezdność w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte ulice: Armii Krajowej i Warszawska w obrębie skrzyżowania z ulicami Filipowicza i Żeromskiego.
Przebudowa odcinka ulicy Jana Pawła II wzdłuż linii kolejowej.
Budowa tymczasowego przejazdu przez tory kolejowe w ciągu ulic Cybulskiego i Pułaskiego.

ETAP VII

Styczeń 2019 – Sierpień 2019

Budowa tunelu w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte skrzyżowania: Filipowicza, Armii Krajowej, Żeromskiego, Warszawska, Szlachecka.
Otwarty przejazd kolejowy ciągu ulic Cybulskiego i Pułaskiego.
Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Orlej (wiadukt od strony ulicy Warszawskiej) wraz z przebudową uzbrojenia i drogi. Wjazd na dworzec kolejowy od strony ulicy Powstańców Warszawy.

ETAP VIII

Sierpień 2019 – Listopad 2019

Budowa tunelu w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte skrzyżowania: Filipowicza, Armii Krajowej, Żeromskiego, Warszawska, Szlachecka.
Otwarty przejazd kolejowy ciągu ulic Cybulskiego i Pułaskiego.
Przebudowa przejazdu w ciągu ulicy Narutowicza (nowa nawierzchnia).

ETAP IX

Listopad 2019 – Grudzień 2019

Budowa tunelu w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte skrzyżowania: Filipowicza, Armii Krajowej, Żeromskiego, Warszawska, Szlachecka.
Rozbiórka przejazdu w ciągu ulic Cybulskiego i Pułaskiego.

One reply on “Otwock – dworzec kolejowy w budowie?”

  1. Marek Leskiewicz on

    Apel do GW Budimexu!

    Proszę o dodatkowe
    dwa przejścia dla pieszych oraz
    zwiększenie koordynacji i nadzóru robót prowadzonych na stacji PKP w Otwocku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *