Paweł Mucha: To przywracanie fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

Na gruncie art. 179 Konstytucji RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, Prezydent Andrzej Duda powołał sędziów, którzy będą zasiadać w składach Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W ten sposób zrealizował się kolejny, bardzo dla nas ważny etap reformy sądownictwa – poinformował na konferencji prasowej Zastępca Szefa KPRP Paweł Mucha.

Minister przypomniał, że prezydencka ustawa z 8 grudnia 2017 r. zakładała powołanie dwóch nowych izb SN: Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. We wrześniu br. Prezydent powołał sędziów Izby Dyscyplinarnej, teraz wręczył akty powołania 19 osobom do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. – To przywracanie fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości. To przywracanie tych funkcji, które SN powinien sprawować. To jest narzędzie, które ma zapewnić nadzwyczajną kontrolę prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego – wyjaśnił Paweł Mucha.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *