Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Business Centre Club 18 lutego zorganizowały konferencję „Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020”.

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

W wydarzeniu udział wzięli:
– Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji,
– Krzysztof Szubert – Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC / Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji,
– Przedstawiciel Asseco,
– Piotr Muszyński, V-ce Prezes Orange Polska,
– Andrzej Arendarski, Prezes KIG,
– Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.
Konferencję prowadził Jacek Czech.

Jacek Czech Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Jacek Czech
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Zadania stojące przed rządem, szczególnie w obszarze cyfryzacji są jednym z kluczowych wyzwań, bez spełnienia których dynamiczny rozwój naszego kraju, tak w obszarze gospodarczym, jak i społecznym stanie się niemożliwy. Przedstawione przez resort cyfryzacji założenia budowy tzw. Państwa usługowego, zapowiedź standaryzacji obszaru IT tworzonego i zarządzanego przez instytucje publiczne, zmiany w celach i wskaźnikach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i komplementarności działań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – przyjmowane są przez środowiska gospodarcze z nadzieją na faktyczne, pozytywne zmiany. W naszej ocenie realizacji powyższych rozwiązań powinna być oparta o ścisła współpracę resortu cyfryzacji z przedsiębiorcami.

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Wystąpienie Minister Anny Streżyńskiej odnosiło się do głównych celów działania Rządu RP, w szczególności zapowiedzi:
– budowy tzw. Państwa usługowego,
– standaryzacji obszaru IT tworzonego i zarządzanego przez instytucje publiczne,
– zmiany w celach i wskaźnikach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
– zmian w obecnej Polskiej e-administracji,
– polityce cyberbezpieczeństwa,
– rozwoju sektora telekomunikacyjnego.

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

 Andrzej Arendarski Anna Streżyńska Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Andrzej Arendarski
Anna Streżyńska
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Andrzej Arendarski, Prezes KIG Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Andrzej Arendarski, Prezes KIG
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

 Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

 Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Szubert Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC / Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Szubert
Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC / Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Piotr Muszyński V-ce Prezes Orange Polska Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Piotr Muszyński
V-ce Prezes Orange Polska
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

 Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Szubert Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC / Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Szubert
Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC / Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Andrzej Arendarski, Prezes KIG Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Andrzej Arendarski, Prezes KIG
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020 fot. ŚWIECZAK

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *