Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

1 października 2015 r. w Sejmie rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W ławach na Sali plenarnych zasiadło 460 przedstawicieli osób starszych – reprezentantów różnych środowisk senioralnych.

Wydarzenie to swoim patronatem objęła marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska.

Organizatorem posiedzenia jest Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby.

Priorytetami OPS są: rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych, monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych.

Do uczestnictwa w posiedzeniu zaproszeni zostali reprezentanci środowisk polskich seniorów w tym: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawicieli gminnych rad seniorów.

Uczestnicy posiedzenia swoją obecnością w Parlamencie mają zamiar przekonać/nakłonić posłów do działań mających dać osobom starszym prawo do godnego, niezależnego życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Od 25 lat, 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku.

W inauguracyjnym, pierwszym w historii posiedzeniu parlamentu seniorów wzięła udział premier Ewa Kopacz, marszałkowie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Senatu Bogdan Borusewicz, była pierwsza dama Anna Komorowska, członkowie rządu. W poselskich ławach zasiedli delegaci różnych organizacji senioralnych z wielu regionów Polski.

Parlament Seniorów to dobre działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz łączenia pokoleń – powiedziała marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.  – Jesteście delegatami, a swoją misję będziecie pełnili przez cały rok. Mam nadzieję, że ta Wasza praca będzie popularyzować aktywność seniorów w regionach,  z których pochodzicie dodała.

Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska zwracając się do zgromadzonych na sali plenarnej delegatów dodała, że widzi w nich zapał i chęć do robienia rzeczy niezwykłych. – Życzę Wam, aby okres trzeciego wieku był czasem aktywnym powiedziała.

Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła też o potrzebie zagospodarowania własnego czasu w momencie przejścia na emeryturę. To moment, kiedy mamy czas na realizację własnych pasji, zainteresowań i wszystkich innych rzeczy, na które do tej pory nie miało się czasu zaznaczyła.

 

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

– Wierzę, że w dniu dzisiejszym parlament polski jest w dobrych rękach – powiedziała premier Ewa Kopacz podczas rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie.
– Nigdy dotąd w historii polskiego parlamentu nie wsłuchiwaliśmy się w głos ludzi, którzy całe życie pracując, nabierając doświadczenia, mogliby dzisiaj w formie uchwał przedstawiać wnioski, oczekiwania, tym, którzy de facto w kraju rządzą – mówiła premier. – Jesteście nam wszystkim bardzo potrzebni. Wy seniorzy jesteście potrzebni Polsce – oświadczyła.
– To dla mnie szczególny dzień, dokładnie rok temu z tej mównicy wygłaszałam swoje exposé. Jak podkreśliła, w środę zdając z relację z realizacji swoich obietnic sprzed roku, wiele miejsca poświęciła polityce senioralnej.

– Występuję z tego miejsca jako szef rządu, więc chciałabym sprawozdać co przez ten rok udało mi się dla seniorów zrobić – powiedziała premier. W tym kontekście wymieniła wprowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej m.in. dla wszystkich po 65. roku życia, wprowadzenie stałej komisji sejmowej seniorów, powstanie domów dziennego pobytu dla osób starszych, uruchomienie programu dziennej rehabilitacji dla seniorów, a także prócz rewaloryzacji świadczeń, wprowadzenie w 2016 roku jednorazowego dodatku dla rencistów i emerytów

Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Minister pacy Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że w Sejmie  zabrały się osoby, które tworzą „ruch społeczny osób w dostojnym wieku”. Jak dodał, nie ma polityki senioralnej bez solidarności między pokoleniowej i rozmowy z seniorami.

-Jesteście posłami ze swoich regionów i miejsc życia do reprezentowania swojego środowiska, również do reprezentowania tych, którzy dziś może nie biorą udziału we wspólnych inicjatywach i zajęciach, bo wymagają opieki i wsparcia – mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Minister zdrowia Marian Zembala przekonywał, że każdy lekarz ma „głębokie poczucie służby” wobec pacjenta-seniora. Zapewniał, że nie jest to tylko deklaracja, ale „naturalna rzeczywistość”.

Jak mówił, dziś w Polsce średnia życia mężczyzn przesunęła się z 67 lat – wobec danych sprzed 19 lat – do prawie 75 lat; kobiety żyją ok. 82 lata. „To tylko dwa lata mniej niż Skandynawki, o których zawsze się mówiło, że żyją najdłużej. To jest pewien znak czasu, który sprawia, że w tym kraju, kraju ambitnych ludzi, kraju rozwijającym się, mamy nowe zadania” – podkreślił.

Marian Zembala Minister Zdrowia Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Marian Zembala
Minister Zdrowia
Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Poseł Michał Szczerba, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Przewodniczący sejmowej komisji senioralnej Michał Szczerba (PO) powiedział, że do wyzwań demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa musi przygotować się nie tylko rząd i władze lokalne, ale także środowisko polskich seniorów. Wspomniał dynamicznie rozwijające się gminne rady seniorów, które reprezentują starszych na szczeblu lokalnym, mają charakter doradczy i zgłaszający inicjatywy. Dodał, że OPS jest przedłużeniem tej idei – ma reprezentować środowisko seniorów w wymiarze ogólnopolskim.

„Jaką przeszliśmy długą drogę – mówił Szczerba – od słowa emeryt, do słowa senior. Czym jest słowo senior? Kojarzy się z godnością, z niezależnością, z samodzielnością, z pełnym spektrum aktywności” – wyliczał.

poseł Michał Szczerba, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

poseł Michał Szczerba,
przewodniczący Sejmowej
Komisji Polityki Senioralnej
Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

poseł Michał Szczerba, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

poseł Michał Szczerba,
przewodniczący Sejmowej
Komisji Polityki Senioralnej
Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Odczytanie przez Elżbietę Ostrowską, przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  wniosku Konwentu Inicjatorów w sprawie powołania przewodniczącego OPS.

dr Elżbieta Ostrowska Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

dr Elżbieta Ostrowska
przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK


Wybór Przewodniczącego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Przewodniczącą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została – wybrana w głosowaniu – Krystyna Lewkowicz, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Jak mówiła, po objęciu funkcji, jest to posiedzenie pionierskie, bo inicjatorzy OPS nie mieli żadnych wzorców ani doświadczeń.

Lewkowicz powiedziała, że parlament seniorów reprezentuje około 3 tys., organizacji senioralnych w kraju, a w ogóle jest ich w Polsce kilkanaście tysięcy. „Chcielibyśmy, by była pełna reprezentacja, ale nie zawsze się to udaje” – wyjaśniała. Jak dodała, większość osób starszych nie jest nigdzie reprezentowana i pozostaje w domach; zadaniem członków OTS jest zastanowienie się, jak skłonić ich do aktywności. OTS – który będzie funkcjonował przez rok – zajmie się m.in. zdefiniowaniem, czym jest organizacja działająca na rzecz seniorów oraz skąd pozyskać środki na działalność parlamentu seniorów.

ślubowanie delegatów OPS

Przyjęcie regulaminu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Wybór 5 wiceprzedowniczących: dwóch z fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dwóch z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, 1 przedstawicielka Gminnych Rad Seniorów.
Parlament głosował za wyborem wiceprzewodniczących
– dr. Elżbieta Ostrowska przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Za jej kandydaturą głosowało 401 osób.
– Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW – otrzymał 373 głosy
– prof. Janusz Szymborski, ekspert Fundacji „OP UTW” – 316 głosów
– prof. Ewa Kozdroń, przedstawiciel z Warszawskiej Rady Seniorów – 327 głosy
– Janusz Czyż  – 323 głosy

Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób starszych – dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

O sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych mówiła przewodnicząca zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbieta Ostrowska. „Polska należy do krajów o najszybszym wzroście populacji osób trzeciego wieku. Za kilkanaście lat osób w wieku 60 plus będzie jedna czwarta społeczeństwa. To poważne wyzwanie dla finansów publicznych, systemów emerytalnych, dla służby zdrowia. Ale jest też szansą rozwoju nowych dziedzin gospodarki, wykorzystania potencjału i wiedzy seniorów. A więc zatem, czy mamy obawiać się srebrnego tsunami, które nas zaleje i zniszczy, jak to czasem straszą media, czy przeciwnie widzieć perspektywy rozwoju srebrnej gospodarki?” – pytała.

Dziękując rządowi za prowadzenie polityki senioralnej, przyjęcie dokumentu, który ją określa, za programy dedykowane starszym, wskazywała jednak na bolączki osób starszego pokolenia. Jako pierwszą wymieniła sytuację materialną wielu seniorów. Ostrowska podała, że ZUS wypłaca obecnie świadczenia emerytalno-rentowe dla 7,5 mln osób. Przeciętna emerytura to nieco ponad 2 tys. zł, przeciętna renta – ok. 1600 zł

dr Elżbieta Ostrowska Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

dr Elżbieta Ostrowska
przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK


Potrzeby osób starszych ich opiekunów – propozycje rozwiązań –
dr Elżbieta Szwałkiewicz, prezes Koalicji na rzecz Niesamodzielnych

Rola i zadania delegatów w I kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Wiesława Borczyk prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Wiesława Borczyk
prezes Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń UTW
Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

Rola struktur regionalnych w procesie integracji środowiska senioralnego
– Antoni Furtak, przedstawiciel Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Katarzyna Kępka Wiceminister Środowiska Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów fot. ŚWIECZAK

Katarzyna Kępka
Wiceminister Środowiska
Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *