Podsumowanie programu Rodzina 500+

Na konferencji podsumowującej przegląd systemów wsparcia rodzin premier Beata Szydło podkreśliła, że program Rodzina 500+ przynosi oczekiwane i zakładane rezultaty. Wyraźnie poprawił się status polskich rodzin, zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci, program daje realne wsparcie finansowe dla rodzin i jest dedykowany w te miejsca, które rzeczywiście wymagają takiej pomocy, ale też przynosi rezultaty o których mówiliśmy czyli wzrost dzietności w Polsce – oświadczyła szefowa rządu.

Podsumowanie programu Rodzina 500+
fot. ŚWIECZAK

Premier Beata Szydło powiedziała, że wparcie polskich rodzin jest priorytetem rządu. Dodała, że to jest najlepsza inwestycja w przyszłość – inwestycja w dzieci, inwestycja w rodzinę, która daje Polsce już dzisiaj dobre rezultaty. W przyszłości będzie ona jeszcze bardziej widoczna i będzie pokazywała, że ten kierunek, który został przyjęty przez rząd jest dobry.

Premier podkreśliła, że obecny rząd przeznacza na politykę prorodzinną największe środki. Rodzina jest dla nas priorytetem i przede wszystkim wiążemy politykę rodzinną z polityką rozwoju. To daje bardzo dobre rezultaty i będziemy dalej kontynuowali projekty, które będą realizowały z jednej strony politykę obliczoną na rozwój, wpisującą się w Plan Odpowiedzialnego Rozwoju, a z drugiej będziemy myśleć o wsparciu polskich rodzin – podkreśliła szefowa polskiego rządu.

Podsumowanie programu Rodzina 500+
fot. ŚWIECZAK

Pieniądze na program Rodzina 500+ są zapewnione

Minister Elżbieta Rafalska przedstawiła informacje na temat realizacji polityki prorodzinnej na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy oraz przedstawiła te obszary, które wymagają wzmocnienia. Pieniądze na program Rodzina 500+ są i będą w kwotach zabezpieczających wypłatę świadczeń. Co drugie polskie dziecko korzysta ze świadczenia 500+ ponieważ 55% polskich dzieci do 18 lat jest objętych tym programem – zapewniła minister.

Elżbieta Rafalska
minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Podsumowanie programu Rodzina 500+
fot. ŚWIECZAK

Fundamenty programu Rodzina 500+ pozostaną bez zmian

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła, że fundamenty programu pozostaną bez zmian – powszechne świadczenie w wysokości 500 zł nadal przyznawane będzie na drugie i kolejne dzieci bez kryterium dochodowego do ukończenia przez nie 18 lat. Mają wejść natomiast zmiany, których celem będzie wprowadzenie ułatwień dla rodzin przy składaniu wniosków. Jednocześnie minister zapowiedziała, ze system zostanie uszczelniony.

Doprecyzowany ma zostać m.in. sposób ustalania dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej w formach ryczałtowych, co w założeniu ministerstwa pozwoli wyeliminować przypadki zaniżania dochodu z tego tytułu, aby spełnić kryterium dochodowe na pierwsze dziecko.

Uszczegółowione mają też zostać przepisy regulujące przyznawanie świadczenia wychowawczego na dziecko objęte opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących osobno lub w separacji. Zmianie ulegną także przepisy regulujące utratę i uzyskanie dochodu. Ministerstwo planuje równocześnie wprowadzenie takich rozwiązań informatycznych, które pozwolą gminie ustalić zgodność deklaracji o zamieszkiwaniu w Polsce z stanem faktycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *