Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania

21 września br. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencję z cyklu „Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania”. Polsce brakuje nowoczesnej polityki przemysłowej, która wspierałaby rozwój firm i zachęcała przedsiębiorstwa do podjęcia międzynarodowej konkurencji w globalnej gospodarce. Polska wciąż nie dysponuje wystarczająco innowacyjną gospodarką, eksperci mówią o zagrożeniu tzw. pułapką średniego dochodu i stagnacją na rynku pracy. Dlatego celem długofalowej polityki przemysłowej powinien być wzrost konkurencji gospodarki i zapewnienie jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

Organizatorami konferencji byli Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Remontowa Holding.

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Lech Pilawski,
Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Lech Pilawski,
Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Konferencję otworzyła Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan powiedziała, że „Polska nie musi się obawiać o udział przemysłu w PKB, który sięga 25 proc., przy średniej europejskiej – około 17 proc., co daje nam piąte miejsce, tuż za Niemcami. Wyniki eksportu wskazują, iż polski przemysł jest nie tylko relatywnie duży, lecz także bywa konkurencyjny. W ciągu ostatnich 15 lat wartość eksportu wzrosła z 26 mld euro do 152 mld euro rocznie. Zmieniły się też kierunki eksportu i wzrósł poziom technologiczny sprzedawanych produktów. Niemniej jednak – zauważyła, że naszą słabością jest niska innowacyjność przedsiębiorstw, konkurencyjność wynikająca z niskich kosztów pracy czy problem z tworzeniem nowych miejsc przez przemysł.

W panelu „Czy możliwa jest jedna polityka przemysłowa?” uczestniczyli z jednej strony przedsiębiorcy, z drugiej zaś przedstawiciele partii politycznych.

Panel: Czy możliwa jest jedna polityka przemysłowa?
Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Government Relations and Public Policy Director, (Poland, Czech & Slovak Republics) – General Motors Poland
Cezary Śledziewski Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Paweł Rabiej, Nowoczesna
Joanna Senyszyn, SLD
Adam Szejnfeld, PO
Paweł Szałamacha, PiS
Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, PSL

moderator:
Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Jerzy Pietrewicz
Paweł Rabiej
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Cezary Śledziewski
Jerzy Pietrewicz,
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Joanna Senyszyn
Cezary Śledziewski
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Adam Szejnfeld
Joanna Senyszyn
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł
Adam Szejnfeld
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Renata Juszkiewicz,
Paweł Wideł
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Paweł Szałamacha
Renata Juszkiewicz
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Jerzy Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Jerzy Pietrewicz
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Joanna Senyszyn
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Adam Szejnfeld Joanna Senyszyn Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Adam Szejnfeld
Joanna Senyszyn
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Paweł Szałamacha, PiS
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Adam Szejnfeld Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Adam Szejnfeld
Polska 2015-2025. Adam Szejnfeld
Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł Adam Szejnfeld Joanna Senyszyn Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł
Adam Szejnfeld
Joanna Senyszyn
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Adam Szejnfeld Joanna Senyszyn Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Adam Szejnfeld
Joanna Senyszyn
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł
Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł Adam Szejnfeld Joanna Senyszyn Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł
Adam Szejnfeld
Joanna Senyszyn
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Renata Juszkiewicz,
Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Cezary Śledziewski Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Cezary Śledziewski
Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Joanna Senyszyn Cezary Śledziewski Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Joanna Senyszyn
Cezary Śledziewski
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł
Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Jerzy Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Jerzy Pietrewicz
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Przemysł stoczniowy
Arkadiusz Aszyk, Dyrektor Zarządzający Grupy Remontowa Holding
Rafał Zahorski, Nowoczesna
Piotr Bauć, Zjednoczona Lewica

moderator:
Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura Forum Okrętowego

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Rafał Zahorski, Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Rafał Zahorski,
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Rafał Zahorski, Arkadiusz Aszyk Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Rafał Zahorski,
Arkadiusz Aszyk
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Piotr Bauć Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Piotr Bauć
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Arkadiusz Aszyk, Dyrektor Zarządzający Grupy Remontowa Holding Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Arkadiusz Aszyk,
Dyrektor Zarządzający Grupy Remontowa Holding
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Paweł Wideł
Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Na zakończenie: odrobina optymizmu – prof. Janusz Czapiński o tym, co wynika z Diagnozy Społecznej 2015

prof. Janusz Czapiński  Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

prof. Janusz Czapiński
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Jerzy Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Jerzy Pietrewicz
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Joanna Senyszyn Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania fot. ŚWIECZAK

Joanna Senyszyn
Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *