Polska Fundacja Narodowa rozpoczęła kampanię informacyjną „Sprawiedliwość”

Celem statutowym Polskiej Fundacji Narodowej jest dbanie o dobry wizerunek Polski. Wymaga to oczywiście szerokich działań poza granicami kraju. Jednak budowa tego wizerunku zaczyna się w Polsce.

Reforma wymiaru sprawiedliwości to jedna z najważniejszych i jak pokazują sondaże opinii publicznej, również szeroko oczekiwanych przez Polaków zmian. Naszym obowiązkiem jest przedstawienie faktów, realnych, a nie wykreowanych problemów i rzeczywistej konstrukcji zmian, które są wprowadzane w wymiarze sprawiedliwości. Kampania prawdy o stanie sądownictwa i kampania rzetelnej informacji o tym czego dotyczą zmiany – to jest nasz cel i najważniejsze zadnie.

Polska Fundacja Narodowa rozpoczęła kampanię informacyjną „Sprawiedliwość”
Fot. ŚWIECZAK

Premier Beata Szydło
Polska Fundacja Narodowa rozpoczęła kampanię informacyjną „Sprawiedliwość”
Fot. ŚWIECZAKNasza kampania ma czysto informacyjny charakter. PFN nie bierze udziału w aktualnym sporze politycznym. Argument o tym, że jest to kampania partyjna jest całkowicie nie uprawniony.

Kampania będzie prowadzona na dwóch płaszczyznach: krajowej i zagranicznej. Warto zaznaczyć, że nie można skierować kampanii tylko na zewnątrz, ponieważ to działania tu w kraju doprowadziły do podważenia wizerunku Polski na zewnątrz. Dlatego kampania będzie skierowana do opinii publicznej w Polsce, ale także za granicą. W kampanii będą wykorzystane typowe dla tego typu projektów narzędzia marketingowe. Pojawiły się już bilbordy, będzie dedykowana strona internetowa, kampania telewizyjna i oczywiście internetowa.

Polska Fundacja Narodowa wykonuje swoje zadania i będzie działać na rzecz wizerunku Polski. Kwestia przedstawienia prawdziwego obrazu reform to dziś najważniejsza kwestia jaką zajmuje się PFN, ponieważ nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniane w mediach krajowych i zagranicznych mają bezpośredni wpływ na wizerunek Polski i opinie o Polsce za granicą. To z kolei ma bezpośredni wpływ nie tylko na samopoczucie Polaków za granicą, ale na gospodarkę kraju i wymiar bezpieczeństwa Polski.

Kampania informacyjna „Sprawiedliwość” przeprowadzana w kraju będzie punktem wyjścia do kolejnych kwestii, które będziemy poruszać na arenie międzynarodowej.

– Debata, która rozpoczyna się przez akcję, ma przypomnieć, jakiej chcemy sprawiedliwości, a jaka ona jest w tej chwili – oświadczyła szefowa rządu.

Misją Polskiej Fundacji Narodowej jest budowa pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą. Powstała z inicjatywy 17 prezesów spółek Skarbu Państwa. Jest wpisana do KRS pod numerem 0000655791, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12. 21 czerwca br., Polska Fundacja Narodowa wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki zaprezentowały innowacyjny projekt finansowania młodych perspektywicznych sportowców pod nazwą #team100. Kolejnymi projektami Fundacji są: Polsko-Amerykański Piknik Wojskowy i trwający projekt Zwiastun – program edukacyjny dla żołnierzy NATO stacjonujących w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *