Pomnik Kazimierza Górskiego odsłonięty przed Stadionem Narodowym

– Przed Stadionem Narodowym w Warszawie 26 marca odsłonięto pomnik najwybitniejszego polskiego trenera. Jest to ważny i szczęśliwy dzień dla całej Rodziny Kazimierza Górskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego monumentu. Mamy pewność, że dzięki temu pomnikowi dokonania i osobowość Kazimierza utrwalone zostaną w pamięci Polaków – mówi Dariusz Górski, syn Kazimierza Górskiego.

Pomnik Kazimierza Górskiego odsłonięty przed Stadionem Narodowym

Pomnik Kazimierza Górskiego odsłonięty przed Stadionem Narodowym

Au­to­rem jest kra­kow­ski rzeź­biarz Marek Ma­śla­niec, któ­re­go pro­jekt zwy­cię­żył w kon­kur­sie roz­strzy­gnię­tym w po­ło­wie stycz­nia ubie­głe­go roku. Od­la­ny w Gli­wi­cach po­mnik ma 3,5 m wy­so­ko­ści, a wraz z co­ko­łem mie­rzy około 5,5 m.

Pomnik Kazimierza Górskiego odsłonięty przed Stadionem Narodowym

Pomnik Kazimierza Górskiego odsłonięty przed Stadionem Narodowym

Oprócz pomnika odsłonięta została także tablica, na której znajdą się informacje biograficzne i opis najważniejszych osiągnięć trenera oraz wybrany przez kibiców cytat: „Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”. Sentencję wybrano w zorganizowanym przez Tyskie, internetowym plebiscycie skierowanym do fanów futbolu, których marka od lat konsekwentnie wspiera.

Pomnik Kazimierza Górskiego odsłonięty przed Stadionem Narodowym

Pomnik Kazimierza Górskiego odsłonięty przed Stadionem Narodowym

Inicjatorem budowy pomnika jest powołana w 2011 roku Fundacja Kazimierza Górskiego. Sponsorem Głównym przedsięwzięcia zostało Tyskie. Budowę pomnika wsparli także: Stadion Narodowy, Lotto, PGE oraz PZPN.

Pomnik Kazimierza Górskiego odsłonięty przed Stadionem Narodowym

Pomnik Kazimierza Górskiego odsłonięty przed Stadionem Narodowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *