Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej

We wtorek 4 grudnia o godz. 12:00 w Archiwum Akt Nowych (AAN) przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. Tematem spotkania były materiały archiwalne AAN dotyczące reparacji wojennych oraz ich digitalizacja.

1. Mariusz Olczak, Informacje o egzekucjach i zbrodniach niemieckich w zestawieniach i raportach Delegatury Rządu RP na Kraj i Armii Krajowej;
2. Dorota Gębicka, Informacja o kwerendzie i digitalizacji materiałów archiwalnych dotyczących reparacji wojennych z zasobu AAN;
3. Prezentacja materiałów archiwalnych dotyczących spraw związanych z reparacjami wojennymi.
Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej powstał 29 września 2017 r. Do zadań tego gremium należy m.in. oszacowanie wysokości szkód poniesionych przez Polskę na skutek II wojny światowej w wyniku działań wojennych i okupacji niemieckiej, a także analiza prawnych możliwości dochodzenia odszkodowań od Niemiec. Pracami Zespołu kieruje poseł Arkadiusz Mularczyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *