Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu

7 sierpnia 2015 roku Prezydent RP Andrzej Duda powołał i wręczył nominacje na stanowiska Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał:
Panią Małgorzatę SADURSKĄ

na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Barbara Sadurska – polityk i urzędnik samorządowy, posłanka na Sejm V, VI, VII kadencji, w 2007 sekretarz stanu w KPRM,

Z wykształcenia prawniczka. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. uzyskując w 2000 tytuł zawodowy magistra. Odbyła studia podyplomowe z zarządzania i organizacji w Lubelskiej Szkole Biznesu (w 2003). W latach 2002–2005 zasiadała w zarządzie powiatu puławskiego.

Z listy Prawa i Sprawiedliwości w 2004 bez powodzenia kandydowała do Parlamentu Europejskiego, a w 2005 została wybrana na posłankę V kadencji w okręgu lubelskim. 18 października 2006 została wybrana przez Sejm na funkcję członkini Krajowej Rady Sądownictwa. Od 1 czerwca 2007 do 16 listopada 2007 była sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskała mandat poselski, otrzymując 21 420 głosów. W wyborach parlamentarnych w 2011 ponownie uzyskała mandat poselski z okręgu lubelskiego, kandydując z 6. pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 ponownie bezskutecznie startowała do PE.

Pana Pawła SOLOCHA

na stanowiska Sekretarza Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

Paweł Krzysztof Soloch– polski urzędnik państwowy, w latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też studia w Instytucie Podyplomowych Studiów Administracji Publicznej w Lozannie i École nationale d’administration (ENA) w Paryżu[2].

W latach 1992–1999 był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wicedyrektorem w Departamencie Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1999–2001 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2001–2003 był prorektorem ds. studenckich w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. W 2003 został zastępcą dyrektora studiów europejskich i atlantyckich w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 2004–2005 wchodził w skład Zespołu Doradców Prezydenta Warszawy[2].

Od 2 listopada 2005 do 20 listopada 2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 21 listopada 2005 także szefem Obrony Cywilnej Kraju. W latach 2008–2010 był doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego[2][3]. Od 2010 zatrudniony jako ekspert w Instytucie Sobieskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, został również członkiem Rady Służby Cywilnej. W czerwcu 2013 został powołany do zarządu Instytutu Sobieskiego, a we wrześniu 2014 został jego prezesem[2].

Pana Adama KWIATKOWSKIEGO

na stanowisko Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta RP

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

Adam Mariusz Kwiatkowski – polski samorządowiec, urzędnik państwowy i polityk, poseł na Sejm VII kadencji.
Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 do 1998 wykonywał mandat radnego Pragi-Południe z rekomendacji Forum Mieszkańców Pragi-Południe, następnie do 2002 był radnym gminy Warszawa-Centrum z listy Unii Wolności, a w latach 2002–2006 radnym dzielnicowym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W 2006 został radnym Rady m.st. Warszawy, stając na czele Komisji Ochrony Środowiska, w wyborach w 2010 uzyskał reelekcję.

Sprawował funkcję dyrektora Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (2003), wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (2004–2006), następnie był doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. funduszy europejskich (2006–2007) oraz pracownikiem Kancelarii Prezydenta odpowiedzialnym za przygotowanie wizyt krajowych. W 2010 znalazł się wśród założycieli Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wszedł w skład jego władz. Wystąpił w filmie dokumentalnym o katastrofie smoleńskiej pt. Mgła.

W wyborach w 2011 uzyskał mandat poselski do Sejmu VII kadencji z okręgu stołecznego, startując z 40. (ostatniej) pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości. Z ogólnej liczby 6284 zdobytych głosów, 3428 uzyskał w obwodach zagranicznych. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego.

Pana Macieja ŁOPIŃSKIEGO

na stanowiska Sekretarzy Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

Pana Krzysztofa SZCZERSKIEGO

na stanowiska Sekretarzy Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK


Krzysztof Maria Szczerski – polski politolog i polityk, od 2007 do 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, poseł na Sejm VII kadencji.

Uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1997), ukończył też roczne Seminarium dla Młodych Polityków i Politologów w Instytucie Roberta Schumana w Budapeszcie (1997) oraz Amerykański Instytut Systemów Politycznych i Ekonomicznych Fundacji Studiów Amerykańskich i Georgetown University (1996). W 2001 uzyskał stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Dynamika systemu europejskiego.

Objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W latach 2005–2007 oraz 2008–2010 pełnił funkcję wicedyrektora INPiSM UJ. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz Akademii Ignatianum w Krakowie.

5 stycznia 2007 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 10 września 2007 odszedł z MSZ i objął stanowisko podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, które zajmował do 15 stycznia 2008. Był także członkiem Rady Służby Cywilnej. W 2009 powołany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Bez powodzenia ubiegał się o mandat europosła w wyborach w 2009, uzyskując 1625 głosów. Od 2010 pracował w Parlamencie Europejskim dla frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W wyborach w 2011 uzyskał z listy Prawa i Sprawiedliwości mandat poselski, otrzymując w okręgu podkrakowskim 4751 głosów. W styczniu 2015 został przedstawicielem parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, obejmując również funkcję zastępcy przewodniczącego frakcji partyjnej.

Pana Wojciecha KOLARSKIEGO

na stanowiska Podsekretarzy Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

Wojciech Kolarski

Szef biura europosła Andrzeja Dudy, studiował filozofię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz European Studies na Sussex University, stypendysta rządu Wielkiej Brytanii, pracował w administracji samorządowej, harcerz i wolontariusz w Duszpasterstwie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”, zaangażowany w szereg inicjatyw obywatelskich i społecznych, lider projektów edukacyjnych: plus/minus30 i Klub Debaty Politycznej, współzałożyciel stowarzyszenia Nasze Bielany, przewodniczący Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Panią Annę SURÓWKĘ-PASEK

na stanowiska Podsekretarzy Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisał zarządzenie w sprawie nadania Kancelarii Prezydenta nowego statutu, po to, aby – jak tłumaczył – wprowadzić dwie bardzo istotne zmiany.

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

– Po pierwsze w Kancelarii Prezydenta będzie powołane zupełnie nowe biuro do spraw kontaktów z Polakami za granicą, które będzie zajmowało się sprawami Polonii na całym świecie, inicjatywami w tym zakresie, szeroko pojętymi sprawami emigracyjnymi – zapowiedział Andrzej Duda.

Prezydent poinformował, że powołał też stanowisko dyrektora generalnego, które ma zapewniać profesjonalne kierowanie szeroko pojętymi sprawami administracyjnymi Kancelarii Prezydenta. Stanowisko to objęła Grażyna Ignaczak-Bandych.

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Barbara Sadurska Szefa Kancelarii Prezydenta RP Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Barbara Sadurska
Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Prezydent powołał Szefa KPRP, Szefa BBN oraz Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu
fot. ŚWIECZAK

 

Incoming search terms:

  • anna surówka-pasek
  • Anna surówka pasek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *