projekt nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach-podpisany przez Prezydenta

15 grudnia 2014 r. w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał projekt nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Projekt trafi teraz do sejmu.

projekt nowelizacji ustawy - Prawo o stowarzyszeniach-podpisany przez Prezydenta fot. ŚWIECZAK

projekt nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach-podpisany przez Prezydenta
fot. ŚWIECZAK

Projekt ustawy przewiduje ułatwienie i skrócenie procesu powoływania i rejestracji stowarzyszeń, zdecydowanie wzmacnia możliwość działania stowarzyszeń i wprowadza możliwość przekształcania się stowarzyszeń w inne formy działania społecznego, np. spółdzielnie socjalne.

Projekt dostosowuje rozwiązania prawne do współczesnych warunków, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom obywateli i organizacji pozarządowych. Celem zmian jest ograniczenie barier dla aktywności społecznej, podejmowanej w ramach stowarzyszeń.

W uroczystości udział wzięli:

Pierwsza Dama Anna Komorowska
Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Irena Wóycicka – Sekretarz Stanu w KPRP
Henryk Wujec – doradca Prezydenta

Prezydent podziękował m.in. organizacjom pozarządowym za współpracę nad projektem. Wyraził nadzieję, że inicjatywa ta uzyska poparcie w parlamencie.  – Jednocześnie serdecznie proszę organizacje i stowarzyszenia, aby także aktywnie uczestniczyły w wyjaśnianiu wszystkich motywacji, uwarunkowań i sensowności proponowanych zmian w zapisach ustawy – powiedział

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *