Rozmowy marszałka Sejmu z prezydentem Rumunii

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski spotkał się dziś z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. Politycy rozmawiali m.in. o rozwoju współpracy bilateralnej, w tym na forum Unii Europejskiej. Rozmówcy zgodzili się co do zbliżonego sposobu postrzegania przez Polskę i Rumunię  zasadniczych kwestii będących w agendzie UE i NATO.

Radosław Sikorski podkreślił, że Polskę i Rumunię od wielu lat łączy mocne, strategiczne partnerstwo. Jak zaznaczył, ma ono nie tylko wymiar polityczny, ale też europejski oraz gospodarczy. Jedną z kwestii poruszonych w trakcie dzisiejszych rozmów marszałka Sejmu i prezydenta Rumunii był właśnie rozwój polsko-rumuńskiej współpracy w dziedzinie gospodarki, w tym perspektywy zwiększenia wymiany handlowej.

Szeroko omawianym tematem podczas spotkania była również polityka bezpieczeństwa. Marszałek Sejmu zapewnił, że Rumunia jest naszym strategicznym partnerem w tym obszarze. Radosław Sikorski i Klaus Iohannis potwierdzili zbieżność ocen dotyczących kluczowych zagadnień polityki bezpieczeństwa oraz wolę bliskiej współpracy obu stron przy konkretnych inicjatywach w ramach NATO.

Marszałek Sikorski i prezydent Iohannis poruszyli także kwestię zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego (PW) w Rydze. Zgodzili się, że dla jego powodzenia kluczowe jest zachowanie spójności stanowiska UE wobec państw PW, także w obliczu podejmowanych przez Rosję prób wykorzystywania różnic zdań w Unii na swoją korzyść. W ocenie obu polityków zarówno Polska, jak i Rumunia mają do odegrania ważną rolę, jeśli chodzi o unijną politykę dotyczącą wschodniego sąsiedztwa. Rozmówcy wyrazili głębokie zaniepokojenie ewolucją polityki Rosji i podkreślili potrzebę jedności oraz solidarności w Europie.

Politycy rozmawiali również o perspektywach zacieśnienia kontaktów między parlamentami Polski i Rumunii, przede wszystkim na poziomie grup bilateralnych oraz komisji branżowych. Marszałek Sikorski zaproponował wzmocnienie relacji parlamentarnych na wzór współpracy Sejmu z parlamentami Niemiec, Czech i Słowacji, czyli w formule corocznych spotkań prezydiów Izb.

Rozmowy marszałka Sejmu z prezydentem Rumunii fot. Krzysztof Białoskórski

Rozmowy marszałka Sejmu z prezydentem Rumunii
fot. Krzysztof Białoskórski

Rozmówcy podkreślili też dużą rolę i potencjał współpracy w ramach Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych, organizowanego i finansowanego przez Kancelarię Sejmu i Uniwersytet Warszawski. Każdego roku bierze w nim udział kilku wybranych absolwentów szkół wyższych z bardzo dobrą znajomością języka polskiego m.in. z Rumunii. Podczas pobytu w Polsce stażyści uczestniczą w pracach komisji sejmowych i w zajęciach dydaktycznych na UW. Odwiedzają także okręgi wyborcze swoich posłów-opiekunów. (marszalek.sejm.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *