Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2015 r.

Składa się ono z bilansu sporządzonego na koniec grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 372.172.356,5 tys. zł (tj. o 5,3 proc. więcej w porównaniu z końcem 2014 r.) oraz rachunku zysków i strat za 2015 r., wykazującego dodatni wynik finansowy w wysokości 8.275.780,8 tys. zł. Oznacza to, że w 2016 r. – po dokonaniu odpisu na fundusz rezerwowy NBP w kwocie 413.789,0 tys. zł – do budżetu państwa trafi 7.861.991,8 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2016 r., w dochodach budżetowych przewidziano wpłatę z zysku NBP za 2015 r. w wysokości 3.200.000 tys. zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(źródło:premier.gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *