Sejm wybrał pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sejm podczas głosowania na 102 posiedzenia Sejmu 8 października br. wybrał pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nich są : Roman Hauser, Andrzej Jakubecki, Bronisław Sitek, Jan Sokala i Krzysztof Ślebzak. Nowi sędziowie rozpoczną pracę po zaprzysiężeniu i po upływie kadencji ich poprzedników.

Hauser otrzymał 274 głosy, Ślebzak – 268, Jakubecki – 272, Sitek – 244, a Sokala – 264 głosy. Wszyscy uzyskali poparcie bezwzględnej większości posłów, która w tych głosowaniach wynosiła od 207 do 211 głosów – w zależności od tego, ilu posłów wzięło udział w głosowaniu.
Formalnego powołania nowych sędziów TK dokonuje prezydent, wręczając im nominację i odbierając ślubowanie. Tego też dnia zaczyna się 9-letnia kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia TK w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega wyłącznie Ustawie Zasadniczej.

Wybór nowych sędziów odbył się na podstawie znowelizowanej kilka miesięcy temu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nowe przepisy m.in. zaostrzyły wymagania dotyczące poziomu wykształcenia kandydatów. Powinni oni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Ustawa wprowadziła też kryterium wiekowe. W dniu wyboru kandydat musi mieć ukończone 40 i nie więcej niż 67 lat.

Nowa ustawa o TK przyśpieszyła procedurę wyboru nowych sędziów z powodu zmiany kadencji – chodziło o to, aby jeszcze w obecnej wybrać następców odchodzących sędziów: Marii Gintowt-Jankowicz, Wojciecha Hermelińskiego, Marka Kotlinowskiego (ich 9-letnie kadencje dobiegają końca 6 listopada), Zbigniewa Cieślaka (koniec kadencji 2 grudnia) i Teresy Liszcz (zakończy kadencję 8 grudnia). To jedna trzecia 15-osobowego składu TK. Chodziło o zapobieżenie sytuacji, w której nowy parlament mógłby nie zdążyć z wyborem nowych sędziów i kadencje straciłyby ciągłość.

Termin zgłaszania kandydatów na pięciu nowych sędziów Trybunału minął 30 września. Kluby parlamentarne PO, PSL i SLD zgłosiły do prezydium Sejmu, które przedstawiło Izbie, kandydatury pięciu prawników: prof. Romana Hausera (obecnego prezesa NSA i przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa – będzie następcą sędzi Gintowt-Jankowicz), prof. Andrzeja Jakubeckiego (cywilisty, z UMCS w Lublinie – zastąpi Kotlinowskiego) i dr hab. Krzysztofa Ślebzaka (szefa biura studiów i analiz w Sądzie Najwyższym – zastąpi Hermelińskiego). PSL zgłosiło Bronisława Sitka – prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (zastąpi sędziego Cieślaka), a SLD – prof. Andrzeja Sokalę z PAN, specjalistę z dziedziny prawa rzymskiego na UMK, b. sędziego Trybunału Stanu (zostanie następcą sędzi Liszcz).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *