Sejm wybrał pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sejm podczas głosowania na 102 posiedzenia Sejmu 8 października br. wybrał pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nich są : Roman Hauser, Andrzej Jakubecki, Bronisław Sitek, Jan Sokala i Krzysztof Ślebzak. Nowi sędziowie rozpoczną pracę po zaprzysiężeniu i po upływie kadencji ich poprzedników.

Hauser otrzymał 274 głosy, Ślebzak – 268, Jakubecki – 272, Sitek – 244, a Sokala – 264 głosy. Wszyscy uzyskali poparcie bezwzględnej większości posłów, która w tych głosowaniach wynosiła od 207 do 211 głosów – w zależności od tego, ilu posłów wzięło udział w głosowaniu.
Formalnego powołania nowych sędziów TK dokonuje prezydent, wręczając im nominację i odbierając ślubowanie. Tego też dnia zaczyna się 9-letnia kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia TK w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega wyłącznie Ustawie Zasadniczej.

Wybór nowych sędziów odbył się na podstawie znowelizowanej kilka miesięcy temu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nowe przepisy m.in. zaostrzyły wymagania dotyczące poziomu wykształcenia kandydatów. Powinni oni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Ustawa wprowadziła też kryterium wiekowe. W dniu wyboru kandydat musi mieć ukończone 40 i nie więcej niż 67 lat.

Nowa ustawa o TK przyśpieszyła procedurę wyboru nowych sędziów z powodu zmiany kadencji – chodziło o to, aby jeszcze w obecnej wybrać następców odchodzących sędziów: Marii Gintowt-Jankowicz, Wojciecha Hermelińskiego, Marka Kotlinowskiego (ich 9-letnie kadencje dobiegają końca 6 listopada), Zbigniewa Cieślaka (koniec kadencji 2 grudnia) i Teresy Liszcz (zakończy kadencję 8 grudnia). To jedna trzecia 15-osobowego składu TK. Chodziło o zapobieżenie sytuacji, w której nowy parlament mógłby nie zdążyć z wyborem nowych sędziów i kadencje straciłyby ciągłość.

Termin zgłaszania kandydatów na pięciu nowych sędziów Trybunału minął 30 września. Kluby parlamentarne PO, PSL i SLD zgłosiły do prezydium Sejmu, które przedstawiło Izbie, kandydatury pięciu prawników: prof. Romana Hausera (obecnego prezesa NSA i przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa – będzie następcą sędzi Gintowt-Jankowicz), prof. Andrzeja Jakubeckiego (cywilisty, z UMCS w Lublinie – zastąpi Kotlinowskiego) i dr hab. Krzysztofa Ślebzaka (szefa biura studiów i analiz w Sądzie Najwyższym – zastąpi Hermelińskiego). PSL zgłosiło Bronisława Sitka – prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (zastąpi sędziego Cieślaka), a SLD – prof. Andrzeja Sokalę z PAN, specjalistę z dziedziny prawa rzymskiego na UMK, b. sędziego Trybunału Stanu (zostanie następcą sędzi Liszcz).

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *