Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim

Centralne obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystością w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. To tam wręczono nominacje i odznaczenia.

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski
Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Wszystkich zebranych przywitał Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski, który złożył życzenia i podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za ciężką pracę i codzienny trud. – Dziękuję za to, w jaki sposób służycie społeczeństwu, za to, w jaki sposób budujecie wizerunek naszej formacji – powiedział szef Policji.  Pozdrowił też funkcjonariuszy pełniących dziś służbę na terenie całego kraju, ale też tych, którzy służą poza granicami Polski.

Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski
Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Podczas uroczystości przyznano Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże za Dzielność i za Zasługi oraz odznaczenia resortowe dla osób cywilnych, których pracę i działalność doceniła Policja.

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Generalny inspektor Marek Działoszyński
Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali generalny inspektor Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji w latach 2012-2015 i młodszy inspektor Bogdan Ogrocki, Komendant I Komisariatu Policji w Bielsku Białej.

Postanowieniem Prezydenta przyznano również „Krzyż Zasługi za Dzielność”. Odznaczenie to otrzymał sierżant sztabowy Artur Gudaniec, referent Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Natomiast „Złoty Krzyż Zasługi” otrzymał inspektor Antoni Stramek, Komendant Miejski Policji w Toruniu.

Sylwetki wyróżnionych odznaczeniami państwowymi

Generalny inspektor Marek Działoszyński

 

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

W Policji służył ponad 30 lat zajmując szereg stanowisk kierowniczych. Od 1999 roku pełnił służbę w strukturach Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. W styczniu 2006 roku został dyrektorem tego biura.

W latach  2008–2012 pełnił służbę na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. W latach 2012-2015 był Komendantem Głównym Policji.

Poniżej przypominamy niektóre z wielu działań, których Komendant był inicjatorem bądź ich autorem:

  • wyodrębnienie Centralnego Biura Śledczego Policji jako samodzielnej służby śledczej,
  • wdrażanie pro­gramu stan­da­ry­za­cji ko­mend i ko­mi­sa­ria­tów Policji poprawiającego warunki pracy policjantów i pracowników Policji oraz obsługi obywateli,
  • uruchomienie Centrum Osób Zaginionych oraz CHILD ALERT – systemu poszukiwań dzieci zaginionych.

Mł. insp. Bogdan Ogrocki

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Służbę w resorcie spraw wewnętrznych pełni od 1984 r. członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża jest od 1982 r. a honorowym dawcą krwi od 1983 r. Do chwili obecnej oddał ponad 38 litrów krwi.

Warto podkreślić, że mł. insp. Bogdan Ogrocki jest jedynym Prezesem Oddziału PCK w Polsce, będącym jednocześnie funkcjonariuszem Policji – Komendantem Komisariatu Policji.

Sierż. szt.  Artur Gudaniec

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Do służby w Policji został przyjęty w 2003 r. Aktualnie służbę pełni m.in. na stanowisku referenta Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lidzbarku Warmińskim.

W nocy z 17 na 18 lutego 2015 roku jeden z mieszkańców miejscowości Czarny Kierz powiadomił dyżurnego KPP w Lidzbarku Warmińskim o palącym się mieszkaniu sąsiada. Przybyli na miejsce policjanci, w tym sierż. szt. Artur Gudaniec przed palącym się budynkiem zastali mężczyznę, który poinformował, że w środku jest jeszcze jedna osoba. Sierż. szt. Artur Gudaniec nie bacząc na własne zdrowie i życie wbiegł do środka. W związku z tym, że na parterze nikogo nie znalazł postanowił wejść na poddasze. W zadymionym i palącym się pomieszczeniu zauważył siedzącego pod drzwiami rannego mężczyznę, który nie był w stanie się ruszać. Policjant wziął go na ręce i wyniósł na zewnątrz.

Insp. Antoni Stramek

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Służbę w resorcie spraw wewnętrznych pełni od 1979 r. Od wielu lat pełni funkcje kierownicze, a od 2012 r. jest Komendantem Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Komendant był inicjatorem akcji, w ramach której odbywała się rejestracja wraz z pobraniem materiału genetycznego potencjalnych dawców szpiku kostnego. W tej inicjatywie wzięli udział podlegli funkcjonariusze oraz pracownicy Policji wraz ze służbami oraz lokalnymi podmiotami gospodarczymi. Efektem tych działań było zarejestrowanie około 100 dawców szpiku.

Insp. Antoni Stramek organizuje oraz koordynuje szeregiem przedsięwzięć w zakresie prewencji kryminalnej i przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich. Z jego inicjatywy rozpowszechniono informację dotyczącą zapobiegania oszustwom „na wnuczka”, kradzieżom kieszonkowym, włamaniom do mieszkań oraz zagrożeń płynących z cyberprzemocy.

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało dziś 9 osób. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaką Zasłużony Policjant wyróżnionych zostało 9 funkcjonariuszy Policji. Medalem za Zasługi dla Policji, który jest przyznawany za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczono z kolei 15 osób. Z kolei na wyższe stopnie służbowe mianowano 11 funkcjonariuszy Policji.

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Podczas uroczystości głos zabrała Minister Spraw Wewnętrznych. – Nieustanna wojna, choć to czas pokoju. Nieustanna walka, choć to czas stabilnego rozwoju, nowych szans dla społeczeństwa. Nieustanna batalia, choć ulice na co dzień są spokojne, a wśród Polaków dominuje poczucie bezpieczeństwa. Zawsze w pierwszej linii, często z narażeniem życia i zdrowia, zawsze w imieniu obywateli i państwa. Taka jest służba w policji” – mówiła do policjantek i policjantów Teresa Piotrowska.

– Z narażeniem życia jesteście tam, gdzie inni liczą na Waszą pomoc. Pożar, powódź, przypadki łamania prawa – wszędzie tam widać interweniujących policjantów. Dziękuję za tę odważną, odpowiedzialną i ofiarną służbę. Jesteście nie tylko funkcjonariuszami, ale i zwykłymi ludźmi, pełniącymi niezwykłą służbę” – mówiła minister Teresa Piotrowska.

Podkreślała, że to służba, która musi cechować się „profesjonalizmem, odpowiedzialnością, poczuciem misji i odwagą, a kiedy trzeba – najwyższym poświęceniem”.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, wręczono także pozostałe odznaczenia państwowe, przyznane przez Prezydenta – 3 Złote, 2 Srebrne i 4 Brązowe „Medale za Długoletnią Służbę”.

W trakcie uroczystości wręczono również odznaczenia przyznane przez szefową MSW – 6 Złotych, 1 Srebrną i 2 Brązowe „Odznaki Zasłużony Policjant”.

Przyznano także odznaczenia resortowe – 8 Złotych, 2 Srebrne i 5 Brązowych Medali „Za Zasługi dla Policji”. Wśród wyróżnionych, decyzją minister Teresy Piotrowskiej, Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji otrzymał Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

generał Irena Doroszkiewicz Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim fot. ŚWIECZAK

generał Irena Doroszkiewicz
Centralne obchody Święta Policji w Zamku Królewskim
fot. ŚWIECZAK

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *