Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego.

W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak wyróżnił żołnierzy, byłych żołnierzy oraz oddziały i instytucje wojskowe wpisaniem ich zasług i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” oraz nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”.

Za czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze oraz najszczytniejszych dokonaniach żołnierzy w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej minister obrony narodowej wyróżnił 16 żołnierzy wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”. Wpisem do „Księgi” wyróżnianych zostało 5 oddziałów i instytucji wojskowych, które na przestrzeni lat swojego istnienia wykazały się szczególnymi osiągnięciami w wykonywaniu zadań służbowych. Wyróżnionym wręczono dyplomy pamiątkowe.

Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego. fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego.
fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego. fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak
Minister Obrony Narodowej
Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego.
fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego. fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak
Minister Obrony Narodowej
Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego.
fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego. fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak
Minister Obrony Narodowej
Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego.
fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego. fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego.
fot. ŚWIECZAK

Wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w czasie pokoju wyróżnieni zostali:

 

−    gen. dyw. w st. spocz. pil. Henryk PIETRZAK – pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych,

−    gen. bryg. dr Krzysztof MOTACKI – szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP,

−    płk pil. Krzysztof CUR – dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego,

−    płk Kazimierz DYŃSKI – szef Zarządu Operacyjnego J3 – zastępca szefa Sztabu Dowództwa Generalnego RSZ,

−    płk Krzysztof KSEŃ – szef szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa,

−    płk w st. spocz. prof. dr hab. inż. Henryk MADURA – profesor Wojskowej Akademii Technicznej, kierownik Zakładu Techniki Podczerwieni i Termowizji Instytutu Optoelektroniki WAT,

−    płk Marek ORZECHOWSKI – zastępca szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP,

−    płk w st. spocz. prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI – profesor Akademii Obrony Narodowej, Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON,

−    płk Krzysztof RADWAN – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach,

−    płk rez. Zbigniew ROMANOWSKI – zastępca szefa Delegatury Departamentu Kontroli w Bydgoszczy;

Wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za dokonanie czynów świadczących o ofiarności i odwadze w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej, a także podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przypadkach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jak również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych wyróżniono:

−    płk Leon STANOCH – zastępca szefa sztabu – szef oddziału operacyjnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,

−    płk Marcin SZYMAŃSKI – szef Sztabu Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,

−    ppłk Piotr PYTEL – dowódca batalionu drogowo-mostowego 2 Pułku Inżynieryjnego,

−    szef pionu – zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych Jednostki Wojskowej GROM,

−    dowódca grupy Jednostki Wojskowej GROM;

pośmiertnie:

−    śp. st. chor. Rafał CELEBUDZKI – starszy podoficer kompanii zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.

Wśród oddziałów i instytucji wojskowych, które wyróżnione zostały wpisaniem osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych, w czasie pokoju, a także podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach antyterrorystycznych znalazły się:

−    34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego,

−    32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku,

−    Jednostka Wojskowa GROM „Cichociemnych” w Warszawie,

−    Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde w Warszawie,

−    Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Minister Obrony Narodowej wyróżnił również 43 żołnierzy tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”, za wybitne zasługi, w szczególności czyny świadczące o ofiarności i odwadze, znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydaktyczne w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych lub uzbrojenia.

Odznaki tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” przyznano 10 żołnierzom:

−    gen. bryg. Jerzy GUT – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych,

−    płk Mirosław JEZIOREK – szef Oddziału Planowania Dowództwa Garnizonu Warszawa,

−    płk dr hab. Piotr PŁONKA – komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej,

−    płk Andrzej STANULEWICZ – szef Oddziału Wsparcia Teleinformatycznego Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP

−    kmdr Sławomir WIŚNIEWSKI – dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych,

−    ppłk Robert STAŃCZYK – szef Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu,

−    ppłk Krzysztof PUSZ – dowódca grupy – szef techniki lotniczej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego,

−    kpt. Rafał KOZIGRODZKI – dowódca 2 kompanii dowodzenia batalionu dowodzenia 10 Brygady Kawalerii Pancernej,

−    kpt. Jacek WRÓBLEWSKI – oficer sekcji sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej,

−    st. chor. szt. mar. Jacek MAŁKIEWICZ – podoficer specjalista Wydziału Działań Bieżących Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego,

 

Minister Obrony Narodowej wręczył także odznaczenia resortowe złote medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, które otrzymali:

−      płk Marek LIKOS – szef Oddziału w Dowództwie Generalnym RSZ,

−      płk Adam PRZYGODA – dowódca 2 Pułku Saperów,

−      płk ZAWILIŃSKI Dariusz – szef Oddziału Dowództwa Operacyjnego RSZ,

−      ppłk Adam KOCEL – szef Wydziału 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,

−      ppłk Jacek KOPACZ – starszy specjalista w Dowództwie Generalnym RSZ,

−      ppłk Grzegorz LEWANDOWSKI – adiunkt w Akademii Obrony Narodowej,

−      ppłk Mirosław NOWAKOWSKI – adiunkt w Wojskowej Akademii Technicznej,

−      mł. chor. Mirosław JACZEWSKI – samodzielny technik 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych,

−      pani Barbara JARMOŁOWICZ – kustosz – kierownik Informatorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej.

 

Złote medale „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” otrzymali:

−      płk Artur STRUŻYK – szef Oddziału Sieci Informatycznych Inspektoratu Systemów Informacyjnych,

−      ppłk Mariusz HOCYK – szef Wydziału Personalnego Dowództwa Operacyjnego RSZ,

−      ppłk Krzysztof MUCHA – dowódca batalionu w 1 Brygadzie Pancernej,

−      ppłk Sławomir RATYŃSKI – starszy specjalista w Zespole Prasowym Sztabu Generalnego WP,

−      ppłk Wiesław TELACKI – szef Sztabu 2 Pułku Rozpoznawczego,

−      mjr Michał ŁYGAN – szef Sekcji Jednostki Wojskowej NIL,

−      st. chor. szt. Konrad KACZMARZ – podoficer specjalista Wydziału Prasowego Dowództwa Garnizonu Warszawa,

−      st. chor. szt. Andrzej ZAKRZEWSKI – starszy podoficer specjalista w Dowództwie Generalnym RSZ,

−    chor. Dariusz MALEROWICZ – kierownik sekcji personalno-organizacyjnej Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu,

− pani Renata BORKOWSKA – starszy specjalista w Dowództwie Generalnym RSZ.

Ponadto, podczas uroczystości czterech polskich żołnierzy zostało odznaczonych amerykańskimi medalami nadanymi decyzją Sekretarza Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Gen. bryg. Andrzej KNAP – zastępca szefa Sztabu w Eurokorpusie we Francji oraz gen. bryg. Marek SOKOŁOWSKI – zastępca dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej odznaczeni zostali medalem Legion of Merit. Płk rez. Mieczysław KARPIEL, były główny specjalista Dowództwa Operacyjnego SZ oraz kpt. Damian P. PIÓRKO – oficer Sekcji Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu otrzymali medale „Commendation Medal”.

Dodatkowo, za wzorowy pokaz umiejętności lotniczych pamiątkowym ryngrafem wicepremier, minister obrony narodowej uhonorował mistrza pilotażu samolotu MiG-29 kpt. pil. Adriana Rojka – dowódcę klucza z 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Podczas uroczystości gen. dyw. Wiesław Grudziński – Dowódca Garnizonu Warszawa został odznaczony „Złotym Medalem dla Policji” przez Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego.

Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego. fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego.
fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego. fot. ŚWIECZAK

Tomasz Siemoniak
Minister Obrony Narodowej
Tomasz Siemoniak wręczył wyróżnienia i medale resortowe z okazji święta Wojska Polskiego.
fot. ŚWIECZAK

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *