Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza

Dzisiaj, 25 listopada br., podpisany został kontrakt terytorialny dla województwa mazowieckiego.

W uroczystości udział wzięli:

– Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz
– Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
– Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak
– Wicepremier, Marszałek obrony narodowej Tomasz Siemonia
– Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik
– Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski
– Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Mariusz Raboszuk
Spotkanie odbyło się w stołecznym ratuszu na pl. Bankowym 3/5

Zawiera on 139 strategicznych inwestycji, które będą realizowane w najbliższych latach. To m.in. nowe stacje warszawskiego metra, budowa dróg i obwodnic oraz zakup nowego taboru kolejowego.

Najważniejszą inwestycją dla mieszkańców Warszawy jest niewątpliwie południowa obwodnica S2. Kontrakt terytorialny to także projekty dotyczące transportu miejskiego. Zyska też kultura, edukacja, nauka. Tak potężne zaangażowanie ze strony Państwa wymaga dobrego i odpowiedzialnego partnera w mieście. My takiego partnera mamy – sprawdzonego, rzetelnego. Jest nim pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz – powiedziała Ewa Kopacz, prezes Rady Ministrów.

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza  fot. ŚWIECZAK

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz
Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza
fot. ŚWIECZAK

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza  fot. ŚWIECZAK

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz
Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza
fot. ŚWIECZAK

Kontrakt terytorialny dla Warszawy oznacza kontynuację budowy II linii metra, czy rozbudowę sieci szynowej – tramwaje i Szybką Kolej Miejską. Obok dużych projektów infrastrukturalnych są też rzeczy mniejsze, ale równie ważne, m.in. projekty naukowo-badawcze oraz rozszerzenie oferty kulturalnej, np. Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia. To ogromne wyzwanie dla miasta, ponieważ liczymy na wiele miliardów, które zaangażujemy w rozwój Warszawy – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza  fot. ŚWIECZAK

Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza
fot. ŚWIECZAK

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza  fot. ŚWIECZAK

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik
Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza
fot. ŚWIECZAK

Stolica wraz z sąsiadującymi gminami tworzy na mocy porozumienia Warszawski Obszar Funkcjonalny. Dla tego ponadadministracyjnego układu przewidziano narzędzie zwane ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Pozwoli to gminom na realizację projektów uwzględnionych w opracowywanej Strategii ZIT. Należy podkreślić, że lista projektów ujętych w kontrakcie terytorialnym nie jest listą zamkniętą, jej zmiany będą możliwe przy kolejnych aktualizacjach dokumentu.

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza  fot. ŚWIECZAK

Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak
Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza
fot. ŚWIECZAK

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza  fot. ŚWIECZAK

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik
Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza
fot. ŚWIECZAK

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza  fot. ŚWIECZAK

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Mariusz Raboszuk
Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza
fot. ŚWIECZAK

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza  fot. ŚWIECZAK

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza
fot. ŚWIECZAK

Co władze województwa i stolicy wynegocjowały dla Warszawy? (pobrane ze strony Samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl)

W nowej unijnej perspektywie finansowej samorządy, w tym Warszawa, stawiają na ekologiczny transport szynowy. Zagwarantowane są środki na rozbudowę II linii metra – etap II i III, czyli odcinka zachodniego, od Ronda Daszyńskiego do stacji Księcia Janusza i odcinka wschodnio-północnego, od Dworca Wileńskiego do stacji Targówek 2, łącznie 6 stacji w II etapie. W III etapie powstanie 5 nowych stacji od Księcia Janusza do Powstańców Śląskich i z drugiej strony do stacji Bródno. Ta inwestycja to nie tylko rozbudowa samej linii o 12,2 km i 11 nowych stacji, ale też zwiększenie ilości taboru. Koszt tej inwestycji wyniesie 7,8 mld zł.

Kontrakt terytorialny przewiduje także pakiet zadań dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu, w ramach którego przewidziano rozwój i modernizację sieci tras tramwajowych w stolicy, a także zakup nowoczesnego taboru. Koszt tej inwestycji wyniesie 1,9 mld zł.

Dla mieszkańców Warszawy istotną inwestycją jest też budowa Elektrociepłowni Pruszków. Podpisany dokument przewiduje także wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej w Warszawie i jej okolicach.

Oprócz powyższych przedsięwzięć, na nowe, zmodernizowane pociągi będą mogły liczyć zarówno Szybka Kolej Miejska, jak i Koleje Mazowieckie. Obie spółki otrzymają również wsparcie na inwestycje związane z zapleczem technicznym (KM – w Sochaczewie, Tłuszczu i Radomiu, a SKM – na modernizację Stacji Postojowo-Technicznej Szczęśliwice).

Inwestycje związane z koleją to także modernizacja torów kluczowych linii ruchu aglomeracyjnego: średnicowej (między dworcami Warszawa Zachodnia a Warszawa Wschodnia) oraz obwodowej (odcinek Warszawa Gołąbki – Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska). Inne projekty obejmują m.in. prace na trasie E 75 Warszawa – Rembertów – Sadowne, poprawę przepustowości linii kolejowej E 20 Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki, czy prace na linii kolejowej E 20 Warszawa – Poznań, odcinek Sochaczew – Swarzędz, a także na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447). Ogromne znaczenie ma również poprawa dostępności komunikacyjnej portu Warszawa-Modlin. Niezbędne inwestycje to budowa bocznicy od stacji Modlin do lotniska wraz z budową stacji kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie terminala.

Najbliższe lata to też wiele inwestycji drogowych. Dla mieszkańców Warszawy i okolic ważne są m.in. obwodnica Śródmieścia (z Pragi Południe na Targówek), modernizacja ulic Marsa i Żołnierskiej do granicy miasta, a także przebudowa ul. Wał Miedzeszyński (od Traktu Lubelskiego do węzła z trasą S2).

Prowadzone będą również działania w kierunku usprawnienia ruchu na wjeździe do i wyjeździe ze stolicy poprzez realizację następujących inwestycji: rozbudowa trasy S2 o 19,5 km i o wartości 6,7 mld zł (odcinek drogi ekspresowej od węzła „Puławska” w rejonie Warszawy-Grabówka do węzła „Lubelska” przecinającego się z obecną drogą krajową nr 17) oraz rozbudowa i budowa innych dróg (m.in. budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 50 i 79, rozbudowa dróg wojewódzkich 637 i 634, budowa obwodnicy Pruszkowa, czyli „Paszkowianki” oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801)

Kontrakt ujmuje też inwestycje związane z ochroną zdrowia – np. utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, a także kulturą – tu w planach jest m.in. Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia, o wartości 450 mln zł. Podpisany dokument przewiduje też utworzenie Laboratorium Edukacyjnego, będącego rozwinięciem i uzupełnieniem działalności Centrum Nauki Kopernik. Dokument stanowi także ramy dla realizacji kilkudziesięciu inwestycji uczelni i ośrodków badawczych na Mazowszu, w znaczącej mierze ulokowanych w Warszawie. Ich realizacja pozwoli na wzmocnienie pozycji stolicy na mapie europejskich ośrodków naukowo-akademickich.

 

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza  fot. ŚWIECZAK

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik
Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza
fot. ŚWIECZAK

Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza  fot. ŚWIECZAK

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – Michał Olszewski
Uroczystość podpisania kontraktu terytorialnego dla Mazowsza
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *