Prezydent powołał gen.Mieczysława Gocuła na kolejną kadencję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

4 maja 2016 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda powołał gen.Mieczysława Gocuła na kolejną kadencję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

– Chciałbym, żeby było jasne i oczywiste, iż to, że służył Pan jako Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przez ostatnie trzy lata, a obecnie odebrał Pan kolejną nominację na tę samą zaszczytną i odpowiedzialną funkcję, jest również jasną i czytelną oceną Pańskiej dotychczasowej postawy i pańskiej dotychczasowej pracy i jej wyników – Andrzej Duda.
– Dziękuję za tę służbę, która rozpoczęła się decyzją poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego, trwała w okresie jego prezydentury i trwała w pierwszym okresie mojej prezydentury. I tamtą decyzję, i pańską pracę oceniam pozytywnie, zresztą nie tylko ja – podkreślił prezydent.
– Gratuluję, ale i proszę o dalsze dobre wykonywanie obowiązków wobec Wojska Polskiego, a zatem wobec obrony i bezpieczeństwa ojczyzny – powiedział prezydent.

– Panie generale, przed nami wielki proces usprawniania polskiej armii, a to oznacza po pierwszej jej modernizację, a po drugie – także poprawę funkcjonowania struktur dowodzenia. To wyzwania, które stoją przed nami – mówił prezydent Andrzej Duda.

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim udział wzięli m.in. premier Beata Szydło, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzta Sadurska wraz z ministrami i doradcami oraz szef BBN Paweł Soloch.

Zgodnie z art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych mianuje Prezydent Rzeczypospolitej. Decyzję o mianowaniu generała Mieczysława Gocuła na kolejną kadencję Prezydent Andrzej Duda podjął po zasięgnięciu opinii Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Obrony Narodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *