Prezydent powołał gen.Mieczysława Gocuła na kolejną kadencję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

4 maja 2016 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda powołał gen.Mieczysława Gocuła na kolejną kadencję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

– Chciałbym, żeby było jasne i oczywiste, iż to, że służył Pan jako Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przez ostatnie trzy lata, a obecnie odebrał Pan kolejną nominację na tę samą zaszczytną i odpowiedzialną funkcję, jest również jasną i czytelną oceną Pańskiej dotychczasowej postawy i pańskiej dotychczasowej pracy i jej wyników – Andrzej Duda.
– Dziękuję za tę służbę, która rozpoczęła się decyzją poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego, trwała w okresie jego prezydentury i trwała w pierwszym okresie mojej prezydentury. I tamtą decyzję, i pańską pracę oceniam pozytywnie, zresztą nie tylko ja – podkreślił prezydent.
– Gratuluję, ale i proszę o dalsze dobre wykonywanie obowiązków wobec Wojska Polskiego, a zatem wobec obrony i bezpieczeństwa ojczyzny – powiedział prezydent.

– Panie generale, przed nami wielki proces usprawniania polskiej armii, a to oznacza po pierwszej jej modernizację, a po drugie – także poprawę funkcjonowania struktur dowodzenia. To wyzwania, które stoją przed nami – mówił prezydent Andrzej Duda.

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim udział wzięli m.in. premier Beata Szydło, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzta Sadurska wraz z ministrami i doradcami oraz szef BBN Paweł Soloch.

Zgodnie z art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych mianuje Prezydent Rzeczypospolitej. Decyzję o mianowaniu generała Mieczysława Gocuła na kolejną kadencję Prezydent Andrzej Duda podjął po zasięgnięciu opinii Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Obrony Narodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *