Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości

w tym roku święto 11 listopada obchodzimy w ramach święta 25. rocznicy odzyskania ponownie wolności, zbudowania państwa demokratycznego, wolnego rynku, zbudowania państwa normalnego, integrującego się z całym światem zachodnim.

– Obchodzimy to święto 11 listopada trochę inaczej starając się podkreślić nie tylko zasługi z tytułu walki o wolność, ale zasługi z tytułu umacniania wolności, umacniania niepodległości we wszystkich aspektach życia narodowego, społecznego, we wszystkich obszarach działania na rzecz mocnej, dobrej, sprawiedliwej Ojczyzny – powiedział Bronisław Komorowski.
– Chcę serdecznie podziękować, że mogłem w imieniu Ojczyzny, odznaczając Państwa, podziękować za zasługi bardzo różne. I te związane z odzyskiwaniem naszej wolności sprzed 25, trzydziestu lat, ale również za zasługi związane z zagospodarowywaniem wolności w obszarze kultury, gospodarki, służby publicznej, dyplomatycznej, we wszystkich tych obszarach, które współdecydują o tym, jaka jest dzisiaj i jaka będzie w przyszłości Polska.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości  fot. ŚWIECZAK

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości
fot. ŚWIECZAK

W uroczystości wzięli udział Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz i Sławomir Rybicki, ministrowie i doradcy prezydenta, a także Szef BBN Stanisław Koziej.
odznaczeni zostali
KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej

1. Henryka Bochniarz

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki i restrukturyzacji górnictwa, za osiągnięcia w pracy naukowej

2. Józef Dubiński

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za pomoc udzielaną polskim opozycjonistom i wspieranie przemian demokratycznych w Polsce

3. Wanda Gawrońska

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

4. Leon Gradoń

za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej, za zasługi dla rozwoju falerystyki, heraldyki i grafiki użytkowej

5. Andrzej Heidrich

za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa

6. Jerzy Małecki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych

7. Marian Przylepa

8. Adam Torbicki

za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce

9. Bogusław Sonik

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej

10. Mirosław Bałka

11. Edward Dwurnik

12. Jerzy „Juk” Kowarski

13. Jan Peszek

za wybitne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej

14. Andrzej Blikle

za wybitne zasługi w pracy naukowej w dziedzinie historii najnowszej, za osiągnięcia w popularyzowaniu wiedzy o tradycji polskiej dyplomacji

15. Włodzimierz Borodziej

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

16. Maciej Jurkowski

17. Maria Klonder

za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, za szczególne zaangażowanie w dzieło tworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego

18. Paweł Kowal

za wybitne zasługi dla rozwoju telewizji publicznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej

19. Maciej Orłoś
za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia pracowników, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

20. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz przemian demokratycznych i wolności słowa w Polsce, za zasługi dla rozwoju wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa

21. Jacek Żakowski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej

22. Anna Augustynowicz Kamińska

23. Andrzej Kołodyński

24. Zygmunt Krauze

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

25. Adam Brodziak

26. Bartłomiej Piotrowski

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie archeologii, za zasługi w ochronie oraz promowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego

27. Aleksander Bursche

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie biotechnologii, za innowacyjność i wkład w rozwój gospodarki

28. Włodzimierz Grajek

za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce

29. Stanisław Hniedziewicz

za wybitne osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

30. Sebastian Kawa

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce

31. Wojciech Kubiński

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki i polskiej przedsiębiorczości

32. Henryk Majchrzak

33. Marian Owerko

34. Adam Spała

35. Lech Stefański

36. Maciej Witucki

za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej

37. Piotr Paszkowski

za wybitne zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej, za osiągnięcia w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

38. Danuta Sztencel

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

39. Ewa Szymańska-Wierzyńska

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, a w szczególności za zaangażowanie w obronę działaczy opozycyjnych w procesach politycznych przed rokiem 1989

 

40. Jerzy Wierchowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *