V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Marina Coey
Prezes Zarządu
Procesy Inwestycyjne
V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

Andrzej Piotrowski,
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

Zobacz: III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Eneregetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierza Grajcarka.

Marina Coey
Prezes Zarządu
Procesy Inwestycyjne
V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

SESJA I

Gospodarka niskoemisyjna – jak osiągnąć max efektów przy optymalizacji nakładów?

Energy mix dla gospodarki niskoemisyjnej. Potencjał innowacyjności i oszczędności przedsięwzięć niskoemisyjnych – system oceny opłacalności dla gospodarki
Budownictwo i ciepłownictwo – synergia na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
Nowoczesna infrastruktura energetyczna
W panelu udział wzięli:

Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa;
Ireneusz Zyska, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii
Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, ENEA SA;
Grzegorz Nowaczewski, Prezes Zarządu, VPP;
Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
Mirosław Motyka, Dyrektor Biura Współpracy z Instytucjami Państwowymi oraz Integracji Branży Hutniczej, ArcelorMittal;
Rafał Psik, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Europa Środkowa i Wschodnia, Doosan;
Waldemar Szulc, Dyrektor Biura, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.
Moderator: Wojciech Jakóbik, Biznes Alert

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

SESJA II

Nowe szanse dla polskiej gospodarki (energetyka i przemysł)

Elektromobilność nową szansą dla energetyki i integracji źródeł OZE
Circular economy
Gospodarcze wykorzystanie CO2 to nie science fiction
Prognozowanie zużycia energii – nowe podejście i konieczne zmiany
Do udziału w panelu zapraszamy:

Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu, NFOŚiGW;
Małgorzatę Mika-Bryska, Dyrektora ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska;
Romana Szweda, Prezesa Zarządu, ATENDE;
Adama Banaszaka, Szefa Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego, Gaspol Energy;
Marcina Korolca, Prezesa Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych;
Macieja Bukowskiego, Prezesa, WiseEuropa.
Moderator: Bartłomiej Derski, wysokienapiecie.pl

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
fot. ŚWIECZAK

SESJA III

Społeczeństwo w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną

Dostępność oraz wiarygodność informacji na temat wpływu konsumpcji poszczególnych produktów i usług na emisyjność gospodarki
Upowszechnienie metod oceny cyklu życia w komunikacji biznesowej oraz konsumenckiej
Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji
Zmiana zachowań społecznych
Radykalna zmiana systemu kształcenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
Do udziału w panelu zapraszamy:

Piotra Sołtyska, Pełnomocnika prezydenta miasta Bielska-Białej d/s zarządzania energią, Biuro zarządzania energią
Leszka Drogosza, Dyrektora Biura Infrastruktury UM Warszawa;
Adama Banaszaka, Szefa Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego, Gaspol Energy;
Marcina Popkiewicza, analityka megatrendów, redaktora portali „Ziemia na Rozdrożu” i „Nauka o klimacie”;
Aleksandra Śniegockiego, Project Manager WiseEuropa;
Piotra Grudnia, Prezesa Międzywydziałowego Koła Naukowego „Smart City”, PW.
Moderator: Wojciech Jakóbik, Biznes Alert

Wywiady:
Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Prof. dr inż. Włodzimierz Chomczyk, Przewodniczący Rady Klastra, Klaster INNOWATORZY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *