V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie

Seminarium pt. „Razem iść do celu. Przegląd archiwów, bibliotek i muzeów polonijnych na 5-lecie projektu +Archiwa Przełomu 1989 – 1991+” otworzył prof. Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta. Podkreślił, że Archiwa Przełomu to inicjatywa urzędów, ale w pełni obywatelska, bo mająca na celu dokumentowanie tego wielkiego, historycznego przełomu sprzed 26 lat. Dodał, że „przez lata historycy i politycy spierali się skąd przyjdzie wolność – z kraju czy z Emigracji.  Życie ich pogodziło. To, co działo się w kraju nie miałoby takiego kształtu bez depozytu wolności przechowanego na emigracji” – powiedział prof. Nałęcz.

fot. ŚWIECZAK

prof. Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu
minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Helena Miziniak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

ks. dr Robert Czarnowski,
dyrektor Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Alexander Zając
europejska Unii wspólnot Polonijnych
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu
minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska podkreśliła, że to jubileuszowe spotkanie zostało poświęcone szczególnym gościom z zagranicy – przedstawicielom Polonii. „Pragniemy w ten sposób pokazać rolę Polonii i instytucji polonijnych w tym wielkim przełomie politycznym i historycznym lat 1989 – 1991. Walka o wolność była w tym czasie naszą wspólną sprawą. Polaków w kraju i Polaków poza granicami” – powiedziała minister Polkowska. Dodała, że zostało wystosowanych 120 listów do instytucji polonijnych i naukowych posiadających dokumenty z lat przełomu, zbiory i kolekcje archiwaliów z prośbą o przeprowadzenie tematycznej kwerendy i obecne seminarium jest efektem pozytywnej reakcji środowisk polonijnych na apel projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” o zachowanie pamiątek okresu transformacji nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Agata Karwowska-Sokołowska,
dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu
minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że seminarium jest okazją do przypomnienia, że 25 lat temu bardzo dużo działo się poza naszymi granicami, że walka w Polsce o niepodległość, że reformy przeprowadzane w kraju powiodły się także dzięki wsparciu Polaków z zagranicy – z Ameryki, Kanady, Europy Zachodniej. Przypomniał, że projekt Archiwa Przełomu zapoczątkowany został w Senacie w 2009 r., a w 2011 r. dołączyła do niego Kancelaria Prezydenta. Podkreślił, że ten projekt wypełnia lukę informacyjną i pokazuje fundamenty III Rzeczypospolitej.

Minister Ewa Polkowska nakreśliła najbliższe plany projektu:  przyspieszenie digitalizacji zbiorów, współpraca z regionami, samorządami, na przełomie września i października konferencja nt. respektowania prawa autorskiego, odświeżenie graficzne strony on-line Archiwów Przełomu. Poinformowała też o projekcie edukacyjnym skierowanym do młodzieży „Szlak młodego obywatela”, który realizowany będzie we współpracy ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym w nadchodzącym roku szkolnym.

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Sprawozdanie z działalności Rady Projektowej projektu przedstawiła dr hab. Irena Słodkowska – Sekretarz  Rady Programowej.

dr. hab. Irena Słodkowska Sekretach Rady Programowej V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

dr. hab. Irena Słodkowska
Sekretach Rady Programowej
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Agata Karwowska-Sokołowska,
dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

prof. Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Jan Wyrowiński, Wicemarszałek Senatu RP V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Jan Wyrowiński,
Wicemarszałek Senatu RP
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Romuald Łanczkowski V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Romuald Łanczkowski
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Rafał Habielski, Uniwersytet Warszawski V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Rafał Habielski,
Uniwersytet Warszawski
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Jan Wyrowiński, Wicemarszałek Senatu RP V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Jan Wyrowiński,
Wicemarszałek Senatu RP
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

dr Magdalena Lesińska, Uniwersytet Warszawski V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

dr Magdalena Lesińska,
Uniwersytet Warszawski
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

dr hab. Dariusz Dobrzański,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

prof. Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Alexander Zając europejska Unii wspólnot Polonijnych V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Alexander Zając
europejska Unii wspólnot Polonijnych
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

dr Rafał Leśkiewicz, dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

dr Rafał Leśkiewicz, dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

ks. dr Robert Czarnowski,
dyrektor Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Olga Topol, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Olga Topol,
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Olga Topol, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Olga Topol,
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

dr Anna Buchmann, dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

dr Anna Buchmann,
dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

dr Anna Ziemlewska, zastępca dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

dr Anna Ziemlewska, zastępca dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

dr Anna Ziemlewska, zastępca dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

dr Anna Ziemlewska, zastępca dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

dr Iwona Korga, dyrektor wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Stefan Władysiuk, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

dr Iwona Korga, dyrektor wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

dr Iwona Korga, dyrektor wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Arkadiusz Kazimierski, Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Arkadiusz Kazimierski, Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Arkadiusz Kazimierski, Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Arkadiusz Kazimierski, Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Arkadiusz Kazimierski, Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

Arkadiusz Kazimierski, Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

dr Gosia Klatt, Uniwersytet w Melbourne V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

dr Gosia Klatt, Uniwersytet w Melbourne
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

dr Gosia Klatt, Uniwersytet w Melbourne V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

dr Gosia Klatt, Uniwersytet w Melbourne
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie fot. ŚWIECZAK

V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w Senacie
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *