VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”

Już po raz szósty mamy przyjemność brać udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”. Honorowy Patronat nad konferencją objął Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Wojska Polskiego Mirosław Różański.
Wśród organizatorów znaleźli się Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Technikal University of Košice, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji. Partnerem Strategicznym została Polska Grupa Zbrojeniowa.

Konferencja odbyła się w dniach 14-16 września 2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w
Dęblinie w Pałacu Jabłonowskich.

Konferencję otworzył Rektor-Komendant WSOSP, płk pil. dr Piotr Krawczyk.

płk pil. dr Piotr Krawczyk Rektor-Komendant WSOSP, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

płk pil. dr Piotr Krawczyk
Rektor-Komendant WSOSP,
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

płk rez. dr hab. Adam Radomyski Dziekan WSOSP

płk rez. dr hab. Adam Radomyski
Dziekan WSOSP

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

dr hab. inż. Jerzy PISAREK
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

Piotr Kisiel, WCBKT S.A. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

Piotr Kisiel, WCBKT S.A.
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

Piotr Kisiel, WCBKT S.A.
Polskie urządzenia do naziemniej obsługi statków powietrznych na polskich lotniskach cywilnych

mgr.inż Krzysztof Sosnowski,
Bezpieczeństwo w portach lotniczych w aspekcie zaistniałych zdarzeń szkodowych.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

mgr inż. Jerzy Andrzejczak
Ochrona lotnisk i stref przed nieupoważnionym dostępem dronów na przykładzie rozwiązania Rohde & Schwarz ARDRONIS

inż. Paweł Kurdziałek
Grupa Kapitałowa PGZ w PMT SZ RP – Rozwój Nowoczesnych Technologii Stosowanych we Współczesnych Konstrukcjach Lotniczych

Piotr Jaworski, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

Piotr Jaworski,
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

Piotr Jaworski,
Wyposażenie specjalne personelu odpowiedzialnego za ochronę portów lotniczych i morskich oferowanych przez przedsiębiorstwo PRAKT PRACTICAL EQUIPMENT

Dominik Perczak, SILTEC Sp. z o.o.
Gadżet czy konieczność

dr Bartosz Stolarek
Efektywność bezpiecznego łańcucha dostaw jako metoda ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w transporcie towarów

Rafał Gębski
Pakowanie i transport BSP w profesjonalnych skrzyniach transportowych Peli

Adam Hurkała
Platforma bezpieczeństwa fizycznego i IT

Andrzej Jóźwiak,
Przeładunek paliw lotniczych. Bezpieczne elementy przeładunkowe.

Robert Czajka
usuwanie unieruchomionych statków powietrznych z terenu portów lotniczych.

mgr inż Wiesław Łątka
Zastosowanie symulatorów szkoleniowych oraz systemów ochrony obwodowej w zakresie bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich.

dr inż. Antoni Kopyt,
Application of Unmanned Aerial Vehicles Fleet for Airport Monitoring

płk rez. dr hab. Adam Radomyski, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, WSOSP w Dęblinie
Współczesne aspekty zagrożenia cywilnych statków powietrznych i infrastruktury lotniczej atakami terrorystycznymi

mgr Magdalena Żelazo
System Zarządzania Bezpieczeństwem w aspekcie materiałów niebezpiecznych transportowanych drogą powietrzną

mgr inż. Ewa Dudek
NOTAM jako bariera bezpieczeństwa informacji lotniczych

dr inż. Mariusz Krzyżanowski
Zagrożenia związane z lotami bezzałogowych statków powietrznych z perspektywy kontroli ruchu lotniczego

dr hab. inż. Jerzy Pisarek
Koncepcja przekształcenia powojskowego terenu użytkowanego lotniczo w lotnisko osłonowe dużego miasta przemysłowego

dr Alojzy Pilich
Współdziałanie i wymiana informacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej na przykładzie Służby Informacji Powietrznej (FIS)

kmdr dr hab. Jarosław Teska
Wsparcie informacyjne działań policji w porcie morskim

dr inż. Mariusz Mazurek
Analiza zagrożeń związanych z użyciem butli ze sprężonymi gazami technicznymi

Dipl ing Ronald TUKKER
The use of avian radar to mitigate risks of collisions with small uncooperative airborne targets

dr inż. Michał Kozłowski
Kontekst zintegrowanego zarządzania ryzykiem operacyjnym w porcie lotniczym.

mgr Jordan Klimek
Metody badań społecznych a bezpieczeństwo funkcjonowania wybranych obszarów i obiektów infrastrukturalnych

mgr Robert Mościcki
Jasne i ciemne strony wykonywania kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu przez WSO/SUFO na lotnisku cywilnym

dr Michał Skakuj
Program ograniczania zagrożeń środowiskowych (POZS) w lotnictwie Sił Zbrojnych RP

Zakończenie konferencji
płk rez. dr hab. Adam Radomyski, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, WSOSP w Dęblinie

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

płk pil. dr Piotr KRAWCZYK Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

płk pil. dr Piotr KRAWCZYK
Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

 

płk rez. dr hab. Adam Radomyski, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, WSOSP w Dęblinie

gen. bryg. Krzysztof Żabicki, Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych , Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

Piotr Kisiel
Prezes Zarządu WCBKT S.A.
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

Piotr Kisiel
Prezes Zarządu WCBKT S.A.
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

Wiesław Łątka
Wiceprezes Zarządu PRODUS S.A.
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

Wiesław Łątka
Wiceprezes Zarządu PRODUS S.A.
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

Michał Sarjusz-Wolski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

Michał Sarjusz-Wolski,
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

Michał Sarjusz-Wolski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Jacek Radniecki, SILTEC Sp. z o.o.
gen. dyw. rez. dr hab.Krzysztof Załęski

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" fot. ŚWIECZAK

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *