VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
Konferencję Dum Spiro Spero otworzył gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

W poszukiwaniu dokładnego sposobu oceny zaburzenia zdrowia przez PM
prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka


Skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza ozonem
dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski

dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

Wpływ ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza w miejscu pracy na układ oddechowy
prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Rafał L. Górny
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

Aerozole biologiczne a kontrola i ocena narażenia
prof. dr hab. n. med. Rafał L. Górny

dr n. med. Anna Merklinger-Gruchała
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

Zależność pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza PM10 a masą urodzeniową noworodków urodzonych w Krakowie
dr n. med. Anna Merklinger-Gruchała

mgr Łukasz Adamkiewicz
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

Ryzyko względne wystąpienia obturacji oskrzeli w zależności od stężenia pyłu PM10
mgr Łukasz Adamkiewicz

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

mgr inż. Anna Gayer
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

Ocena skutków zdrowotnych wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie w jednostkach DALY
mgr inż. Anna Gayer

Wpływ środowiska podziemnego na skuteczność rehabilitacji pulmonologicznej u pacjentów z POChP
mgr Magdalena Kostrzon
dr hab. inż Artur Badyda

mgr Magdalena Kostrzon
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

mgr Magdalena Kostrzon
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

mgr Magdalena Kostrzon
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”
fot. ŚWIECZAK

Wpływ grillowania na emisję drobnych pyłów zawieszonych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
dr hab. inż Artur Badyda

Zanieczyszczenia powietrza a układ oddechowy – małe miasta – mały problem?
dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
dr hab. inż Artur Badyda
dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

Świadomość pulmonologów na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza
dr n. med. Tadeusz Maria Zielonka

Znaczenie organizacji pozarządowych, ekspertów zdrowia publicznego oraz społeczeństwa obywatelskiego w walce o czyste powietrze w Polsce
mgr Weronika Piestrzyńska

Wywiady:

Beata Lubińska

dr hab. inż Artur Badyda


Wkrótce będzie więcej zdjęć i filmów w tym wpisie, zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *