VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

Sesja I / Session I: Nowe technologie medyczne. Roboty w chirurgii / New medical technologies. Robots in surgery

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Fot. ŚWIECZAK

Wykłady:

“Flex Robotic System – FRS” – doświadczenia własne, prezentacje operacji, tips and tricks / „Flex Robotic System – FRS” – own experience, presentation of the operations, tips and tricks.
– Mario Morino

Jeszcze raz o daVinci w Polsce. Czy to ma sens? Krzywa uczenia. Tips and tricks / One more time about daVinci in Poland. Does it make sense? Learning curve. Tips and Tricks
– Tomasz Szopiński

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Fot. ŚWIECZAK

System robotowy Senhance – nowe rozwiązania, nowe szanse / Surgical Robotic System Senhance – new solutions, new chances


Dyskusja z udziałem uczestników konferencji / Discussion with conference participants

Pytania w dyskusji:

Czym w swojej istocie różni się FRS od TEM (pytanie prowokacyjne) / Is it essentially FRS different from TEM technique (provocative question)
Czy potrzebne są w chirurgii kolorektalnej roboty? / Are robots needed in colorectal surgery?
Jaki zakres aktywności operacyjnej powinny pokrywać ? / What scope of operational activity should cover?
Dlaczego w Polsce nie udało się z daVinci ? / Why did not it succeed with daVinci in Poland?
W jakim kierunku powinien zmierzać rozwój technologii w chirurgii? / In what direction should the development of technology in surgery aim?
Dyskusja okrągłego stołu/Round table discussion

Prowadzenie: Marek Szczepkowski

Uczestnicy: Marek Zawadzki, Mario Morino, Tomasz Szopiński,

Sesja II / Session II: „Black Session”, czyli co poszło nie tak / „Black Session” – what went wrong?

Moderatorzy: Jacek Dadan, Krzysztof Leksowski, Tomasz Lewandowski, Zoran Stojcev

1.Sekwencja powikłań przedniej resekcji odbytnicy/ Complication series after low anterior resection
– Piotr Myśliwiec

2.Seria powikłań zakończonych niepowodzeniem u chorej po operacji kolorektalnej/ Complication case series in patient after colorectal surgery that ended with failure
– Zbigniew Lorenc

3.Porażenie splotu barkowego. Udana operacja ale pacjent nieszczęśliwy/ Brachial plexus paralysis. Sucessful operation but unhappy patient
– Wiesław Kruszewski


4.Jatrogenne całkowite przecięcie moczowodu podczas resekcji esicy i górnej odbytnicy i sposób zaopatrzenia – ku przestrodze/ Iatrogenic total urether cut during sigmoid and upper rectum resection -caution
– Tomasz Lewandowski

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Fot. ŚWIECZAK

Ciężkie powikłania u 63 letniej pacjentki z rakiem odbytnicy, poddanej „krótkiej” ( 25 Gy) radioterapii przedoperacyjnej u której wykonano „idealną” operację. Kto zawinił? chirurg, chora czy choroba?/ Serious complications in a 63- years old female patient with the rectal cancer who underwent „short” (25 Gy) preoperative radiotherapy after „perfect” operation. Who is guilty? The surgeon, the patient or the disease?
– Józef Kładny

Rozległe krytyczne niedokrwienie jelita cienkiego w przebiegu zatoru krezki u 66-letniej chorej/ Extensive critic small bowel ischaemia in 66-year old patient with mesentery embolism
– Agnieszka Pisarek, Agnieszka Surowiecka- Pastewka, Marek Durlik

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Fot. ŚWIECZAK

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Fot. ŚWIECZAK

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Fot. ŚWIECZAK

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Fot. ŚWIECZAK

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Fot. ŚWIECZAK

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Fot. ŚWIECZAK

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”
Fot. ŚWIECZAK

Wywiady:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *